VRT moet meer inkijk geven in contracten met vedetten

De VRT zal in haar jaarverslag moeten zeggen hoeveel ze spendeert aan contracten met dure schermgezichten, zoals Tom Waes (links) en Jeroen Meus. ©BELGA

De VRT moet voortaan in haar jaarverslag meer transparantie bieden over dure exclusiviteitscontracten.

In haar jaarverslag zal de VRT geen volledige opsomming van alle contracten moeten geven, maar wel een globaal bedrag vermelden van alle exclusiviteitsvergoedingen die op jaarbasis zijn betaald aan schermgezichten en radiostemmen. Ook moet de VRT vermelden hoeveel van die contracten de 250.000 euro overschrijden.

De nieuwe verplichting staat in een bijgewerkte ontwerptekst van de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering, die de redactie kon inkijken. Het gaat nog niet om een finale tekst, maar de verplichting werd wel toegevoegd in vergelijking met een eerdere uitgelekte versie.

De publicatieverplichting komt na een periode waarin de openbare omroep veel kritiek kreeg over het gebrek  aan transparantie over de vergoedingen aan vedetten. Een doorlichting door Audit Vlaanderen wees uit dat soms aparte consultancyvergoedingen werden betaald boven op het eigenlijke contract. ‘Constructies om te maskeren hoeveel iemand werkelijk verdient, kunnen niet', zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) daarover vorige maand in De Tijd.

Nieuwssite

In de nieuwe ontwerptekst van de beheersovereenkomst werden ook enkele gevoelige passages bijgestuurd of uitgebreid. De oude eis van de krantenuitgevers dat de VRT op haar nieuwssite de klemtoon moet leggen op audio en video in plaats van geschreven tekst wordt in een duidelijk streefcijfer gegoten: ‘minstens 55 procent van de items’ moeten ‘duidelijk gerelateerd (zijn) aan audio- en/of video-aanbod’, staat er. Daarbij worden items over geschiedenis, cultuur, wetenschap en factchecks niet meegerekend.

'The Handmaid's Tale' mag nog integraal op VRT NU, voor alle afleveringen lineair zijn uitgezonden. ©doc

Ook de verplichting om 18,25 procent van de inkomsten te investeren in de externe creatieve sector wordt wat uitgebreid. Van het extra geld dat de komende jaren verdiend wordt door de indexering van het zogenaamde reclameplafond (het maximumbedrag dat de VRT met reclame mag verdienen) moet een derde extern worden geïnvesteerd. Dat kan naar schatting enkele honderdduizenden euro’s extra per jaar opleveren. De ontwerptekst brengt verder verduidelijkingen aan voor het aanbod op het gratis streamingplatform VRT NU. Internationale films en series waarvan de eerste aflevering al lineair werd uitgezonden mogen al integraal op VRT NU ter beschikking worden gesteld. De VRT deed dat ook vroeger al, onder meer met de Canvas-serie ‘The Handmaid’s Tale’. In de vorige versie van de tekst was het onduidelijk of dat nog zou kunnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud