'Waar blijft Vlaamse mea culpa over klimaat?'

©BELGA

Oppositiepartijen Groen en sp.a namen in het Vlaams Parlement woensdag het klimaatbeleid van de Vlaamse regering op de korrel. De minister wijst de burger met de vinger, terwijl ze zelf een mea culpa zou moeten slaan, vindt Groen.

Het Vlaams Parlement discussieerde woensdag over Klimaatzaak. Dat initiatief van een aantal bekende Vlamingen stelt de overheden in ons land in gebreke omdat ze onvoldoende zouden ondernemen in de strijd tegen klimaatverandering. Duizenden burgers hebben zich ondertussen aangesloten bij het initiatief.

Vooral oppositiepartij Groen hekelde het Vlaams klimaatbeleid. Dat beleid is te weinig en wordt niet op tijd uitgevoerd, zegt Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum. 'We praten over klimaatbeleid, maar waar is het mea culpa van deze Vlaamse regering? Waar zijn de daden van deze Vlaamse regering?' Hij hamerde er ook op dat er nog steeds geen intra-Belgisch akkoord is over de verdeling van de internationale klimaatinspanningen.

Terwijl in eigen land een klimaatdiscussie woedt, vindt ook in Peru een grote klimaatconferentie plaats. Daar hebben de VN laten weten dat 2014 het warmste jaar zou kunnen worden sinds het begin van de metingen. Als de huidige trend zich voortzet, dan wordt dit jaar heter dan '98, '05 en '10, de vorige recordjaren. 'De gegevens van 2014 stemmen precies overeen met wat we verwachten bij een veranderend klimaat', zegt Michel Jarraud, secretaris-generaal van de meteorologische dienst van de VN. 

Oppositiepartij sp.a benadrukte dat de overheid de trekker moet zijn van de strijd tegen klimaatverandering, net zoals in de strijd tegen het roken. Vlaams Parlementslid Ingrid Lieten (spa) wil een ad hoc-commissie in het Vlaams Parlement om werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. 'Dit burgerinitiatief geeft aan wat wij allemaal aanvoelen: dat het niet genoeg is en dat we meer moeten doen.'

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) verdedigde net als de meerderheidspartijen het gevoerde beleid. 'Vlaanderen heeft de Kyoto-doelstelling gehaald. De Vlaamse aanpak heeft resultaat gehad.' Tegelijk wees Schauvliege er nogmaals op dat niet alles de schuld is van de overheid, en dat ieder ook de hand in eigen boezem moet steken. 'Ik zal mijn verantwoordelijkheid als minister blijven nemen. Maar klimaat is en blijft een zaak van ons allemaal.'

Oppositiepartij Vlaams Belang weigerde trouwens deel te nemen aan het debat 'uit protest tegen de agendasetting van zogenaamde BV's.' Ook meerderheidspartij N-VA stelde zich vragen bij het initiatief. 'Dit probleem is niet nieuw. We kennen de problematiek allemaal. Maar nu die BV's zich roeren, moeten wij als parlement opeens iets doen. Dat vind ik echt bijzonder triestig', zei Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA). 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud