Advertentie

Wat betekent de Vlaamse begroting voor u? Een overzicht

Gezinnen met kinderen zien de kinderbijslag de komende jaren minder snel toenemen dan de inflatie.

De regering-Jambon wil tegen 2024 zo’n 900 miljoen euro besparen. Gezinnen met kinderen en kopers van een tweede verblijf leveren in. Voor kopers van een eerste woning is er goed nieuws.

Wat verandert er voor gezinnen?

Kinderbijslag

Eén van de opvallendste begrotingsmaatregelen is dat de kinderbijslag de komende jaren niet met 2 maar met 1 procent geïndexeerd wordt. Die ‘stille besparing’ moet volgend jaar al 65 miljoen euro opleveren, maar dat bedrag zal jaar na jaar verder oplopen.

Registratierechten

De regering wil meer inkomsten halen uit de woonfiscaliteit, maar tegelijk de aanschaf van een eerste woning goedkoper maken. Enerzijds dalen de registratierechten op een eerste woning van 6 naar 3 procent en stijgen die op de aankoop van een tweede woning van 10 naar 12 procent.

Anderzijds verdwijnt een belangrijk voordeel voor wie van woning verandert: de registratierechten zullen niet langer ‘meeneembaar’ zijn. Registratierechten die u al betaalde op een vorige woning mag u dus niet langer aftrekken van de registratierechten van een volgende woning.

Het systeem van de bijkomende rechtenvermindering voor woningen die minder dan 200.000 euro (220.000 euro in de kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel) kosten, wordt behouden. Omdat de verschuldigde registratierechten met de helft dalen, halveert ook de extra korting, van 5.600 naar 2.800 euro.

Renovaties

Een verouderde woning kopen en die doorgedreven energetisch renoveren, wordt sterker aangemoedigd. Het tarief van de registratierechten zakt van 5 naar 1 procent. Zo hoopt de regering het woningbestand in Vlaanderen te moderniseren.

Wat verandert er voor wie werkt?

Jobbonus

De regering voert een zogenaamde jobbonus in om meer Vlamingen aan het werk te krijgen en te houden. Het gaat om een premie van 50 euro per maand voor de laagste lonen. In tegenstelling tot eerdere plannen zullen zelfstandigen evenwel niet kunnen genieten van de bonus. In ruil voert de regering wel een bonus voor startende ondernemers in.

Korting voor 58-plussers

De regering gaat snoeien in de 'doelgroepkortingen', de verlaging van sociale bijdragen voor werknemers uit bepaalde doelgroepen. Vandaag hebben werkgevers die 58-plussers in dienst hebben recht op zo’n lastenverlaging. Tegen 2024 zal die leeftijdsgrens worden opgetrokken tot 61 jaar voor werknemers die al in dienst zijn. Voor nieuwe aanwervingen van 58 jaar of ouder blijft de korting wel behouden.

Wat verandert er voor bedrijven?

Dienstenchequebedrijven

Het kopen van dienstencheques wordt niet duurder – de prijs voor eindgebruikers blijft 9 euro per cheque. De regering trekt wel geld uit om de inruilwaarde van de dienstencheques volledig te indexeren, en niet slechts gedeeltelijk zoals tot nu het geval was. De maatregel komt in de eerste plaats de dienstenchequebedrijven ten goede, maar de regering-Jambon verwacht dat de sector op haar beurt een inspanning doet om de poetshulpen beter te vergoeden.

Heffing bedrijfsafval

Een opvallende maatregel op het departement van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is een heffing op bedrijfsafval. Bedrijven die restafval naar de verbrandingsoven sturen, betalen daar voortaan 25 euro in plaats van 13 euro per ton verbrand afval op. De maatregel moet bedrijven ertoe aanzetten meer te recycleren, zodat er minder verbrand hoeft te worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud