Advertentie
netto

Wat u moet weten over het schatten van geërfd vastgoed

©Mediafin

De Vlaamse Belastingdienst wordt almaar bedrevener in het betrappen van erfgenamen die een te lage waarde plakken op het vastgoed dat ze erven. Het aantal erfgenamen dat tegen de lamp liep, is de voorbije vijf jaar verdubbeld.

Wie erft, wacht de moeilijke taak om alle geërfde goederen te waarderen. Dat is belangrijk, want die oefening bepaalt hoeveel erfbelasting u verschuldigd bent en u wilt uiteraard niet te veel betalen.

Die waardering mag u zelf doen, ook als u vastgoed erft. Vervolgens controleert de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) die waardering, in principe binnen de tien maanden. Oordeelt de belastingambtenaar dat u het geërfde pand onderschatte, dan heeft hij twee jaar om een procedure van tekortschatting op te starten. Dan riskeert u een belastingverhoging en eventueel een boete (zie kader onderaan). Die boete wacht u sowieso als u het geërfde vastgoed zelf waardeerde en binnen de twee jaar doorverkoopt tegen een fors hogere prijs.

Groeiende expertise

Het merendeel van de erfgenamen waardeert geërfd vastgoed correct, leren cijfers die Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Maar sinds Vlabel daarvoor verantwoordelijk werd in 2015, merken de Vlaamse belastingambtenaren wel dubbel zoveel tekortschattingen op. Het gaat ondertussen om zowat 1.500 dossiers per jaar. Dat komt overeen met meer dan 2 procent van de dossiers waarbij erfgenamen hun geërfd vastgoed zelf waarderen, tegen nauwelijks 1 procent vijf jaar geleden.  

Gezien de almaar groeiende expertise bij Vlabel lijkt het logisch dat valsspelers in de toekomst almaar vaker riskeren tegen de lamp te lopen.

Diependaele: ‘Er worden meer procedures van tekortschattingen opgestart omdat extra schatters-experten werden aangeworven en omdat veel aandacht wordt besteed aan interne opleiding. De database en het econometrisch model waar zij zich voor hun waardering op baseren, zijn de voorbije vijf jaar ook fors verbeterd.’ Gezien deze almaar groeiende expertise bij Vlabel lijkt het logisch dat valsspelers in de toekomst almaar vaker riskeren tegen de lamp te lopen.

Loopt u liever geen risico?

83%
waardeert erfgoed zelf
Erfgenamen schakelen vaker een professional als ze vastgoed erven. Het aandeel erfgenamen dat vastgoed zelf waardeert, is gedaald van 97 naar 83 procent.

De Roo: ‘Jaar na jaar voeren minder en minder erfopvolgers de schatting zelf uit. In 2015 deed liefst 97 procent dat nog zelf. In 2019 daalde dat aantal naar 83 procent.’ Dat illustreert volgens De Roo dat steeds meer erfgenamen op safe spelen en vooraf een bindende schatting laten opstellen om discussies met Vlabel te vermijden. Een erkende schatter kan tegen betaling een waarderingsverslag opstellen. Maar erfgenamen kunnen dat ook meteen gratis aan Vlabel zelf vragen.

Beide schattingen zijn bindend. ‘Ze zullen niet meer ter discussie worden gesteld, ook al verkoopt u uw onroerend goed kort daarna toch tegen een hogere prijs. Dan hebt u ofwel geluk gehad, ofwel heeft Vlabel zijn werk niet goed gedaan, maar het voordeel is u gegund’, zegt Diependaele (N-VA).

Wat riskeert u bij een tekortschatting?

Plakt u zelf een waarde op het vastgoed dat u erft en is de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) het niet eens met uw aangifte, dan zal hij een bijkomende aanslag en een boete opleggen.

De boete stijgt met de omvang van de tekortschatting:

  • Tekortschatting tussen 10 en 25 procent: 5 procent boete.
  • Tekortschatting tussen 25 en 50 procent: 10 procent boete.
  • Tekortschatting tussen 50 en 100 procent: 15 procent boete.
  • Tekortschatting van 100 procent en meer: 20 procent boete.

Zet u uw fout spontaan en binnen tien maanden recht, dan topt Vlabel de boete af op 10 procent.

Wat als u de geërfde goederen te hoog waardeert?

Dan moet u natuurlijk geen boete betalen. Maar de te veel betaalde erfbelasting krijgt u niet terugbetaald.

Advertentie
Gesponsorde inhoud