Waterfactuur stijgt weer

De waterfactuur is voor heel wat mensen de hoogte in gegaan. ©Lieven Van Assche

Sinds de invoering van de nieuwe berekening van de waterprijs in 2016 zijn de facturen van de meeste watermaatschappijen alweer met 10 procent gestegen. Alleenstaanden werden al van in het begin benadeeld, maar ook doorsnee gezinnen zien hun voordeel wegsmelten.

Tot eind 2015 kreeg elke wooneenheid in Vlaanderen 15.000 liter water per jaar gratis. Alles wat meer werd verbruikt, moest worden betaald. Daarbovenop kwamen de gemeentelijke heffing voor de afvoer van het afvalwater, de bovengemeentelijke heffing voor de zuivering van het water en 6 procent btw.

Net zoals voor de energiefactuur het geval is, bestaat de waterfactuur uit meer dan alleen maar de prijs voor het water. Het gebruikte water moet worden afgevoerd en het rioleringsnetwerk vraagt aanleg- en onderhoudskosten. Afvalwater moet worden gezuiverd en ook daar zijn belangrijke kosten aan verbonden.

Nieuwe facturatiemethode

Sinds 2016 wordt geen gratis water meer geleverd en wordt een nieuwe facturatiemethode gebruikt. Onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ verdubbelde boven een bepaalde verbruiksdrempel de prijs die voor het water, de afvoer en de zuivering moet worden betaald. Gezinnen die kwistig met water omsprongen, zagen hun factuur de hoogte ingaan, terwijl zuinige gezinnen iets minder betaalden.

Sinds 2016 is de totaalsom van de factuur voor iedereen opnieuw gestegen.

Alleenstaanden werden benadeeld door het nieuwe facturatiemodel. In 2016 betaalden ze meteen meer dan het jaar voordien. Ze verbruiken wel minder dan een gezin van pakweg vier personen, wat de variabele kosten van hun waterfactuur beperkt. Maar de vaste kosten wegen zwaarder door omdat ze daarop een kleinere korting krijgen dan een gezin.

Sinds 2016 is de totaalsom van de factuur voor iedereen opnieuw gestegen. Uit een steekproef van De Tijd blijkt dat bij het gros van de watermaatschappijen sprake is van een stijging met 10 procent voor gezinnen met een gemiddeld verbruik. Daardoor is het factuurbedrag ook voor die groep niet ver meer verwijderd van het niveau van 2015.

Schauvliege

Het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wijst erop dat de WaterRegulator, een onderdeel van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse waterprijzen vergeleken heeft met die van de ons omringende regio’s. De conclusie was dat water in Vlaanderen goedkoper is. Het aandeel van de vaste kosten zou ook niet disproportioneel zijn, ook niet voor singles.

Water is in Vlaanderen goedkoper dan in de buurlanden.
vlaamse milieumaatschappij

Wat de alleenstaanden betreft, kan de zaak volgens de woordvoerder van Schauvliege ook anders worden bekeken. ‘Je kan de waterfactuur ook uitdrukken als een percentage van het beschikbare gezinsinkomen. Dan blijken de singles zich eerder aan de lage kant te situeren.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud