Welzijnssector verzet zich tegen privé-investeringen in zorg

©Photo News

De Vlaamse welzijnssector blijft zich verzetten tegen het aantrekken van private minderheidsaandeelhouders in de zorg. Het Vlaams Parlement zet daar woensdag het licht voor op groen.

In de welzijnssector blijft het verzet smeulen tegen plannen van de Vlaamse meerderheidspartijen om privaat kapitaal aan te trekken om de toenemende zorgnoden te financieren. In het Vlaams Parlement namen de meerderheidspartijen daarover in de Commissie voor Binnenlands Bestuur al de principiële beslissing, waarmee ze het regeerakkoord uitvoeren. Woensdag staat de finale stemming in de plenaire vergadering op de agenda.

De beslissing is tegen de zin van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een adviesorgaan van de Vlaamse overheid. Die kantte zich eind vorige maand formeel tegen de hervorming en herhaalt dat standpunt dinsdag namens het gros van zijn leden in een open brief in De Tijd. Ze maken zich zorgen over dalende kwaliteit en toenemende druk op het personeel.

Privé-investeringen

De decreetswijziging moet de weg vrijmaken voor de instroom van privékapitaal in het Zorgbedrijf Antwerpen. Het Antwerps schepencollege en de gemeenteraad keurden enkele weken geleden al de nieuwe structuur van het stedelijk zorgbedrijf goed. Het Zorgbedrijf beheert vandaag 46 dienstencentra, 3.500 serviceflats en 19 woonzorgcentra in het Antwerpse.

Via extern kapitaal wil het Zorgbedrijf Antwerpen uitbreiden naar heel Vlaanderen.

Via extern kapitaal wil het uitbreiden naar heel Vlaanderen. Dat kapitaal komt deels van de Vlaamse overheid zelf. Twee investeerders in het Zorgbedrijf Antwerpen zijn Participatiemaatschappij Vlaanderen en Gimv, respectievelijk voor 100 procent en 27 procent in handen van de Vlaamse overheid. Andere investeerders zijn de beursgenoteerde zorgvastgoedgroep Aedifica en de rusthuisuitbater Vulpia.

Strategisch zeggenschap

Een 'privatisering', waarbij die bedrijven de zorg overnemen, is het niet. In het regeerakkoord is bepaald dat de 'steden en gemeenten de doelstellingen en de activiteiten van deze welzijnsvereniging blijven bepalen door een gegarandeerd meerderheidsaandeel en strategisch zeggenschap'.

De private investeerders mogen daarom volgens het voorstel van decreet maximaal 49 procent van de stemrechten verwerven, mogen geen macht krijgen waarmee ze beslissingen kunnen blokkeren en mogen geen beslissende invloed op de vennootschap kunnen uitoefenen. Voorts staat in het voorstel van decreet dat personeelsleden hun anciënniteit, prestatieregeling, graad en salarisschaal houden. Ook de regels voor de openbaarheid van bestuur blijven gelden.

De Vlaamse meerderheidspartijen steunen het voorstel. In Antwerpen is ook de bestuurspartij Vooruit voor het plan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud