Werkgevers lanceren voorstel voor vernieuwing sociaal overleg

Onderwijs moet aan bod komen in het sociaal overleg, menen de Vlaamse werkgeversorganisaties. (foto hh)

De Vlaamse werkgeversorganisaties Voka, Unizo, Boerenbond en Verso lanceren een voorstel voor een vernieuwd model van sociaal overleg. 'We kunnen een positief antwoord bieden op de uitdagingen van deze tijd, als we bereid zijn historische verworvenheden in vraag te stellen en ons maatschappijmodel te vernieuwen.'

Er vernieuwd sociaal overleg is nodig om onze welvaartsstaat te moderniseren, oordelen de Vlaamse werkgeversorganisaties: 'Het sociaal overleg moet anders werken, maar moet ook mikken op betere resultaten inzake competitiviteit, werkzaamheid en welvaartsverdeling.'

De vernieuwing is niet enkel nodig omdat de economische en maatschappelijke context is veranderd, er komen ook belangrijke overdrachten van bevoegdheden aan over de arbeidsmarkt en sociale bescherming, van het federale naar het Vlaamse niveau. Voor de werkgevers betekent dit dat er sociaal overleg moet worden gevoerd vanuit een geïntegreerde visie, die dan wordt uitgerold op Vlaams en federaal niveau. 

In het voorstel vertrekt het sociaal overleg van het concept van 'de waardeketen van de loopbaan'. Voor de werkgeversorganisaties moet het sociaal overleg naast loon- en arbeidsvoorwaarden ook thema's integreren als onderwijs, vorming en opleiding, competentiebeheer, loopbaanplanning en mobiliteit. Voor de betrokken werkgevers vormt de SERV het centrale orgaan op Vlaams niveau voor het vernieuwd sociaal overleg.

Een vlotte overdracht van bevoegdheden is van essentieel belang, ook van de bijbehorende middelen: 'Ook is het noodzakelijk dat de middelen die van oorsprong uit de arbeidsmarkt uit de sociale zekerheid komen en worden overgedragen naar Vlaanderen, hun bestemming houden en dat hun besteding in samenspraak met het representatieve en georganiseerde middenveld bepaald wordt.'

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud