Weyts overweegt verplichte registratie snelheidsborden

©BELGA

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) plant een bijsturing van de verkeersbordendatabank. Die databank wil alle verkeersborden digitaal in kaart brengen, maar wordt door de lokale besturen onvoldoende up to date gehouden.

Weyts overweegt daarom het aantal borden in de databank te beperken, maar gemeenten tegelijk te verplichten alle snelheidsgerelateerde signalisatie te registreren. Dat zegt hij in antwoord op een schriftelijke vraag van sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a).

In 2008 besliste de toenmalige Vlaamse regering een verkeersbordendatabank op te richten. Die databank moest de bestaande wirwar aan verkeersborden in kaart brengen en moest ook een efficiënter gebruik van verkeersborden mogelijk maken. De databank is daarnaast ook een essentieel instrument voor de plannen met slimme mobiliteitstoepassingen zoals de intelligente snelheidsbegrenzer ISA.

Maar uit cijfers is gebleken dat amper de helft van de Vlaamse gemeenten nieuwe gegevens invoert in de databank. Gemeenten voeren daarvoor verschillende redenen aan, gaande van 'onvoldoende personeel' tot 'overbevraagd door de federale/Vlaamse overheid' en 'onvoldoende ondersteuning'.

Werklast

Minister Weyts werkt aan een actieplan. Er is alvast de piste om gemeenten enkel te vragen snelheidsgerelateerde signalisatie op te nemen. 'Dit zal de werklast voor gemeenten verminderen en zal het tegelijk mogelijk maken om te focussen op de signalisatie die het relevantste is voor de verkeersveiligheid', luidt het. Gemeenten zouden dan wel verplicht worden dat beperkter aantal borden te registreren.

Joris Vandenbroucke: 'Het idee om in ruil voor de verplichting om de databank up to date te houden, te focussen op de snelheidsgerelateerde borden, houdt zeker steek. Dit is immers een must voor toepassingen zoals ISA die helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren.'

Maar de minister mag het daar ook niet bij laten, meent de sp.a'er. 'Er zijn al teveel tijd en middelen geïnvesteerd om de ambitie voor een volledige en accurate verkeersbordendatabank te verlaten. Die hebben we nodig als we de zelfrijdende wagen ook op onze wegen willen verwelkomen. Slimme wagens rijden namelijk niet op domme wegen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud