Wiskundeproffen trekken aan de alarmbel

©BELGAPLUS

De wiskundeproffen trekken aan de alarmbel over het dalend aantal wiskundigen voor de klas. Aanleiding is de wiskundepeiling van de KU Leuven, waaruit blijkt dat de eindtermen voor wiskunde lang niet altijd worden gehaald. De leraren wiskunde zijn vaak te weinig gespecialiseerd in wiskunde.

Donderdag stelt de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een nieuwe wiskundepeiling voor bij leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Daaruit blijkt dat een te grote groep leerlingen op het einde van het secundair onderwijs de minimumdoelstellingen voor wiskunde (eindtermen in het onderwijsjargon) niet haalt. 

In het algemeen secundair onderwijs bereikt maar de helft van de leerlingen de eindtermen voor vijf van de zes wiskundeonderdelen. In het technisch en kunstonderwijs worden de minimumdoelstellingen door 25 tot 40 procent van de leerlingen gehaald, afhankelijk van de studierichting.

In internationaal perspectief scoort de Vlaamse jongere nog steeds goed in wiskunde, maar ook daar is een dalende tendens merkbaar.

Lerarentekort

Uit de peiling blijkt ook dat wiskundeleraren met een masterdiploma wiskunde vooral lesgeven aan leerlingen in het algemeen secundair onderwijs. Het aantal wiskundeleraren met een specifieke vorming op vlak van wiskundedidactiek is vrij laag en zal in de toekomst nog afnemen, want minder dan 20 afgestudeerde wiskundigen in Vlaanderen kiezen voor een loopbaan in het onderwijs. 'Het wordt een uitdaging voor het wiskundeonderwijs in aso-studierichtingen om genoeg wiskundeleraren te vinden die vakinhoudelijk voldoende sterk staan', luidt het. 

De Vlaamse wiskundeopleidingen trekken naar aanleiding van de peiling aan de alarmbel. 'Als we als land de ambitie hebben om een innovatieve kennismaatschappij na te streven, dan moet dit ons verontrusten. Leerlingen die de eindtermen niet halen, zullen in het hoger onderwijs nauwelijks kiezen voor een richting in de exacte wetenschappen', zegt wiskundeprofessor Philipp Cara van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 'Het is voor scholen bijna onmogelijk om nog wiskundigen aan te trekken, waardoor we langzaam maar zeker het hele wiskunde-onderwijs in de laatste twee jaar in handen geven van economisten, informatici, biologen en ingenieurs in alle vormen en kleuren.' 

Cara schreef samen met andere wiskundeprofessoren van verschillende Vlaamse universiteiten een opiniestuk dat later op de dag zal verschijnen om het probleem aan te kaarten. 

Wiskundemaster

Crevits erkent het belang van voldoende leraren met een specifieke vorming op het vlak van wiskunde. 'Achilles was maar zo sterk als zijn hiel', zegt ze. De minister wil meer wiskundigen doen kiezen voor het lerarenberoep door de lerarenopleiding volledig te integreren in de vijfjarige masteropleiding, waardoor wiskundigen geen extra jaar moeten volgen om in het onderwijs te stappen. 

Ook coalitiepartner N-VA ziet heil in zo'n educatieve master. 'Als we in een educatieve master de master wiskunde combineren met de academische lerarenopleiding verkorten we de studieduur met een jaar', zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). Hij verwijst ook naar het regeerakkoord, waarin een evaluatie van de eindtermen staat met het oog op een meer duidelijke formulering. Die evaluatie zal in het najaar starten.

Open VLD tot slot ziet heil in het geplande debat om de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken. 'We moeten dringend wat nieuwe wind blazen in het lerarenloopbaandebat', zegt Vlaams Parlementslid Ann Brusseel (Open VLD). 'De maatschappelijke waardering is op dit moment niet van die aard dat veel jonge bollebozen kiezen voor het onderwijs als werkgever.'

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud