Advertentie

WoninGent veroordeeld voor verhuur sociale krotten

De problemen waren het ergst in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. ©Wouter Van Vooren

WoninGent is in beroep opnieuw veroordeeld voor de verhuur van verloederde woningen. De Gentse socialehuisvestingsmaatschappij moet een boete van 200.000 euro betalen, waarvan 120.000 euro met uitstel.

WoninGent kwam vlak voor de Gentse gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in opspraak na een VRT-reportage. Daarin lieten bewoners onder meer zien dat op de muren van hun sociale huurwoning schimmel groeide. Meerdere ouders meldden ook dat hun kinderen gezondheidsklachten hadden zoals astma en andere luchtwegaandoeningen.

De problemen waren het ergst in de Sint-Bernadettewijk in de deelgemeente Sint-Amandsberg, een sociale woonwijk uit de jaren 20. De Gentse huisvestingsmaatschappij verhuurde er 17 woningen die ongeschikt waren verklaard.

Vooral voor de socialisten was de affaire uiterst vervelend. De Gentse schepen van Wonen Sven Taeldeman en de voorzitter van WoninGent, gemeenteraadslid Guy Reynebeau, waren beiden sp.a'ers. De lijsttrekker van het rood-groene kartel in Gent, Rudy Coddens (sp.a), was de Gentse OCMW-voorzitter.

Toenmalig burgemeester Daniël Termont verdedigde het stadsbestuur, maar moest erkennen dat WoninGent in de fout ging. Hij wees er tegelijk op dat de socialehuisvestingsmaatschappij in slechte financiële papieren zat. Hij riep Vlaanderen op meer te investeren. Toenmalig Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA), bevoegd voor Wonen, vond dat ze genoeg investeringen had gedaan.

Gerechtelijk onderzoek

Midden in het politieke tumult opende het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek op basis van de reportage. In de rechtszaak die daarop volgde, pleitte WoninGent in eerste aanleg nog de vrijspraak op basis van overmacht. De rechtbank ging daar niet in mee en verklaarde de woningmaatschappij schuldig. WoninGent moest een boete betalen van 200.000 euro, waarvan 120.000 met uitstel. De getroffen bewoners kregen een schadevergoeding toegekend.

De problemen zijn begonnen in 2011, toen WoninGent met twee andere maatschappijen fuseerde. Daardoor ging het aantal woningen in eigen bezit van 2.000 naar bijna 10.000.
Patrick Devers
Advocaat

De socialehuisvestingmaatschappij ging in hoger beroep tegen de boete. Deze keer pleitten de advocaten schuldig. Ze vroegen het hof om begrip. 'De problemen zijn begonnen in 2011, toen met twee andere maatschappijen werd gefuseerd', pleitte advocaat Patrick Devers. 'Daardoor ging het aantal woningen in eigen bezit van 2.000 naar bijna 10.000.'

De verdediging wees er nog op dat WoningGent 29 miljoen euro huurinkomsten had, terwijl de kosten voor onderhoud al 24 miljoen euro bedroegen. De advocaten vroegen daarom een boete met een zo groot mogelijk uitstel, zodat zo veel mogelijk geld naar het herstel van de woningen kan gaan. Het parket-generaal vorderde in beroep een boete, volledig met uitstel.

Evenveel boete

Het hof van beroep oordeelde vrijdag strenger dan de vraag van het parket-generaal. Het arrest van het hof bevestigt het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. WoninGent moet nog altijd 200.000 euro boete betalen, waarvan 120.000 euro met drie jaar uitstel. Als WoninGent in die periode geen nieuwe strafrechtelijke feiten pleegt, vervalt dat laatste deel van de boete.

Daarnaast krijgt de huisvestingmaatschappij twee jaar de tijd om de ongeschikte panden te herstellen of opnieuw te bouwen. Anders moet WoninGent een dwangsom van 150 euro per dag betalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud