netto

Woonkost te zwaar voor half miljoen Vlamingen

Wie meer dan 40 procent van zijn maandinkomen besteedt aan wonen, loopt een groter risico om in armoede te verzeilen ©Photo News

510.000 Vlamingen besteden meer dan 40 procent van hun inkomen aan hun woning. Het geld vloeit naar de huur of hypotheek, het onderhoud en de nutsvoorzieningen. Die groep loopt een groot armoederisico, blijkt uit de jaarlijkse Armoedemonitor.

40 procent van het beschikbare huishoudinkomen, daar legt het statistiekenbureau Eurostat de lat voor wat al dan niet te zware woonkosten zijn. Maar in 2012 – het jaar waarvan de cijfers nu bekendraakten – besteedde 8 procent van de Vlamingen maandelijks meer dan dat aan zijn woonst. Bovendien bevinden zich de jongste jaren steeds meer Vlamingen in dergelijke situatie. Het aantal steeg van 360.000 in 2009 tot 510.000 in 2012.

De Vlaamse armoedemonitor waarschuwt dat te zware woonkosten een belangrijke factor kunnen zijn voor een gezin om in de armoede  verzeild te geraken. Ouderen en eenoudergezinnen lopen een verhoogd risico. Zowat 380.000 Vlamingen hebben al een betalingsachterstand op de woning, nutsvoorzieningen of andere leningen.

11 procent onder armoedegrens

Nog volgens de nieuwe cijfers van de Armoedemonitor moet in totaal 11 procent van de Vlamingen zien te overleven met een maandinkomen dat onder de armoedegrens ligt. Die grens ligt op 60 procent van het mediaaninkomen. Dat komt bij ons neer op 1.002 euro per maand voor een alleenstaande en 2.104 euro voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen. In 2012 moesten 680.000 Vlamingen met minder zien rond te komen.

Opvallend is dat 90.000 personen van die groep wel werken, maar niet genoeg verdienen om de armoededrempel te overstijgen.

Druk van Europa

In vergelijking met de andere Europese landen scoort Vlaanderen weliswaar vrij goed. Enkel Nederland en Tsjechië tellen een lager percentage inwoners die onder de armoedegrens leven.

Toch zal de armoede de komende jaren nog flink moeten worden teruggeschroefd, wil de Vlaamse regering de EU 2020-doelstellingen halen. Die bepalen dat het aantal personen onder de armoederisicodrempel tussen 2008 en 2020 met 30 procent moet verminderen. Concreet betekent dat voor Vlaanderen dat in 2020 het aantal armen moet dalen tot maximaal 430.000, in vergelijking met 680.000 nu.

De laatste vier jaar ging het aantal personen dat meer dan 40 procent van zijn beschikbare inkomen aan wonen spendeert telkens omhoog. In 2004 en 2008 lag het aantal nog hoger.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud