Zeven sp.a'ers in Aalst blijven op post

De Aalsterse sp.a-schepenen Dylan Casaer en Ann Van de Steen en vijf van de zeven leden van de gemeenteraadsfractie blijven op post. Dat is maandagavond beslist op een fractievergadering. De twee sp.a-mandatarissen in de OCMW-raad blijven ook.

Na de beslissing van het nationaal partijbestuur van sp.a betekent op post blijven in feite dat ze zich zelf uitde partij zetten. 'Het reglement in de Aalsterse gemeenteraad is duidelijk: je blijft lid van de fractie waarvoor je verkozen werd', zegt schepen Dylan Casaer. 'We zijn verkozen als lid van de sp.a-fractie en blijven lid. Als twee andere mensen uit die fractie willen treden, danis dat hun goed recht. Misschien zorgt het ook voor meer duidelijkheid.'

  Casaer zegt dat de fractie argumenteerde dat 70 procent van de leden koos voor bestuursdeelname. 'Het gaat niet om postjes, maar om inhoud. We hebben al een jaar lang gewerkt rond onder meer stadsvernieuwing, sociaal en cultureel beleid. Sp.a is een beleidspartij, die erbij gebaat is om vanuit het beleid accenten te kunnen leggen en het verschil te maken.'

 De schepen wijst er ook op dat de politiek secretaris Sam Van de Putte en de lokale voorzitter Patrick De Smedt, die de nieuwe afdeling moeten oprichten, ook hun handtekening zetten onder de voordrachtakte voor de burgemeester en schepenen (onder wie ex-Vlaams Belanger Karim Van Overmeire). Ann Van de Steen zegt te betreuren dat een bestaand democratisch bestuur 'in zijn blootje wordt gezet'. 'Men (Van de Putte en De Smedt) heeft de moed niet gehad om naar een Algemene Vergadering of naar een partijbestuur te komen en de democatie te volgen. Ik heb heel wat mails en sms'en gekregen van mensen die zich verweesd voelen. Dat ook zij uit de partij worden gezet, is compleet absurd.'

In Terzake op Canvas liet Van de Steen maandagavond nog verstaan dat ze de partijstatuten uitpluist, in een poging de beslissing van het partijbestuur te betwisten. Ze draagt de sp.a naar eigen zeggen nog steeds een warm hart toe. 'Ik ben grootgebracht in een socialistisch nest, ik ga dat nooit verloochenen.'

Ook Casaer zei zich nog steeds socialist te voelen. Hij legt de bal terug in het kamp van de partijtop, nu zeven van de negen mandatarissen besloten 'Brussel' niet te volgen. 'Sp.a-nationaal moet beslissen of ze daarmee uit de partij staan.'

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud