Advertentie
Advertentie

Ziekteverzuim bij Vlaamse ambtenaren piekt

Vlaams parlementslid voor Groen, Ingrid Pira, wil Vlaams minister Liesbeth Homans vragen stellen over het stijgende ziekteverzuim bij de Vlaamse ambtenaren. ©BELGA

Het ziekteverzuim onder Vlaamse ambtenaren is in 2014 gepiekt naar 7,13 procent. Dat blijkt uit cijfers op de overheidswebsite bestuurszaken.be.

Met uitzondering van 2009 is het ziekteverzuim bij de Vlaamse overheid sinds 2008 stelselmatig gestegen: van 6,37 procent in 2008 tot 7,13 procent in 2014. Ter vergelijking, onder de federale ambtenaren lag dat cijfer in 2014 op 5,7 procent en in de privésector op 5,12 procent (cijfers van SD Worx).

Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen), die de kwestie onder de loep nam, wil de bevoegde minister Liesbeth Homans (N-VA) over de cijfers ondervragen. 'We kunnen van een sprong in de cijfers gewagen. Voor het eerst wordt ook de grens van 7 procent doorbroken', stelt Pira vast.

Langdurig

De cijfers tonen een sterke stijging van het aantal afwezigheden van één dag. Dat aandeel is gestegen van 7 naar 11 procent. Maar vooral het grote aantal dagen afwezigheid door langdurige ziektes blijft doorwegen. Ruim de helft (54 procent) heeft te maken met afwezigheden die langer dan 30 kalenderdagen duren. Ook de gemiddelde ziekteduur stijgt, van 9,3 dagen in 2008 tot 10,1 in 2013 en 10,6 in 2014.

Traditiegetrouw is de gemiddelde ziekteduur het laagst bij de werknemers met een hoog opleidingsniveau. Maar opmerkelijk is dat de stijging in gemiddelde ziekteduur in 2014 het sterkst was bij de personeelsleden van niveau A (universitair), met name van 6,7 kalenderdagen in 2013 tot 7,4 in 2014.

De ziektepercentages schommelen sterk naargelang het opleidingsniveau. Zo is er onder de personeelsleden op niveau A (universitair) een percentage van 3,67 procent, op niveau B (graduaats- of bachelordiploma) 5,32 procent, op niveau C (secundair onderwijs) 7,72 procent en op niveau D (geen diploma vereist) 9,63 procent.

Stress

De grootste aanwijsbare oorzaak van ziekteverzuim bij de Vlaamse overheid is alles wat valt onder 'psychosociale dysfuncties', zoals stress en burn-out. Die oorzaken zijn goed voor minstens een kwart van de ziekteafwezigheden. Opmerkelijk is dat die categorie in 2013 nog bijna verdubbelde van 23 naar 43 procent en in 2014 plots terugvalt naar 25 procent.

'Deze sterke daling kan voornamelijk verklaard worden door methodologische redenen (registratie)', luidt het op de website. Tegelijkertijd stijgt de categorie met 'onbekende oorzaken' fors van 30,97 procent naar 43,56 procent.

'Mogelijk vermelden huisartsen ziektebeelden zoals stress en burn-out in 2014 in vergelijking met 2013 minder op het ziekteattest. Dan is het ziektebeeld niet gekend en komt dit bij de categorie 'onbekend' terecht', luidt het. De stijging van de categorie 'onbekend' kan ook deels verklaard worden door het toenemend aantal afwezigheden van één dag waarvoor geen doktersattest nodig is. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud