Zorgkoepel stuurt aan op complete regionalisering zorg

Margot Cloet: 'Het zou veel vlotter verlopen als alles in één hand zit. En minder geld kosten, dat we vervolgens elders kunnen gebruiken.’ ©saskia vanderstichele

Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel van het land, stuurt aan op een verregaande staatshervorming. ‘Door de coronacrisis is het voor iedereen pijnlijk duidelijk geworden dat het huidige systeem op is’, zegt topvrouw Margot Cloet in een interview met De Tijd.

Haar uitspraken doen ertoe, want ze spreekt in naam van bijna alle Vlaamse ziekenhuizen en een groot deel van de Vlaamse woon-zorgcentra en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg.

Zeker sinds de zesde staatshervorming van de regering-Di Rupo is het zorgbeleid versnipperd over de regionale regeringen en de federale overheid. Beide niveaus zijn bevoegd voor een deel van het ziekenhuizenbeleid en het financieren van de woon-zorgcentra. Goed crisisbeheer was, op het moment dat de zorgsector meer dan ooit onder druk stond, daardoor dikwijls onmogelijk.

Zo bleek dat de federale overheid bevoegd is voor het testen van wie vermoedelijk met het coronavirus besmet is, terwijl de regio’s zich moeten bezighouden met het opsporen van de contacten van die mensen. ‘Er waren tal van werkgroepen om de coronacrisis te beheren, maar die opereerden vaak naast elkaar’, zegt Cloet.

Onhoudbaar

De versnippering wordt gesymboliseerd door de interministeriële conferentie, waarin negen ministers zetelen die elk op een of andere manier met zorg bezig zijn. Behalve federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaat het om zeven ministers uit Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. Om beslissingen te nemen is vaak het fiat van alle spelers nodig.

Door de coronacrisis is het voor iedereen pijnlijk duidelijk geworden dat het systeem op is.
Margot Cloet
topvrouw zorgnet-icuro

Volgens Cloet is die situatie onhoudbaar. Ze pleit ervoor de bevoegdheden op één niveau onder te brengen en kiest voor de gewesten. ‘Bij het overhevelen van de kinderbijslag is voor dat niveau gekozen. Dat heeft gewerkt. Laat ons hetzelfde doen voor de zorg.’ Alleen de financiering wil ze grotendeels federaal houden, om de solidariteit in België niet onderuit te halen.

In plaats van negen ministers voor zorg zijn er dan drie: een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse. Zij kunnen een coherent beleid voeren in hun gewest, zonder al te veel rekening te houden met wat de anderen doen, meent Cloet. ‘Het zou veel vlotter verlopen als alles in één hand zit. En minder geld kosten, dat we vervolgens elders kunnen gebruiken.’

De oproep komt er nu politiek almaar meer stemmen opgaan voor een staatshervorming in de gezondheidszorg. De N-VA, CD&V en het Vlaams Belang willen een verdere regionalisering of zelfs splitsing. Andere partijen vinden dat bevoegdheden op het efficiëntste niveau moeten worden ondergebracht. Dat kunnen de regio’s zijn, maar ook de federale overheid.

Maar Cloet gelooft niet dat een herfederalisering een oplossing is. Ze wijst erop dat de regio’s hun bevoegdheden op verschillende manieren invullen en dat het zeer moeilijk is daarop terug te komen. ‘Met de zesde staatshervorming is een evolutie in gang gezet die niet meer terug te draaien is.’


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud