Zorgsectoren wisselen personeel uit om ziekenhuizen te ontlasten

Zorgpersoneel uit de jeugdhulp of kinderopvang kan ingeschakeld worden in de ziekenhuizen. ©BELGA

De zorgsectoren gaan personeel uitwisselen. Dat moet personeelstekorten in ziekenhuizen en woon-zorgcentra helpen vermijden.

Nu het coronavirus weer duchtig circuleert, dreigt de komende weken een overbelasting van het personeel in de ziekenhuizen en de woon-zorgcentra. De zorgkundigen kloppen er lange dagen en lopen het risico uit te vallen door ziekte.

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de uitwisseling van personeel tussen de zorgsectoren. Het personeel uit sectoren met een geringe impact van het virus, zoals de jeugdhulp of kinderopvang, kan ingeschakeld worden in de ziekenhuizen en woon-zorgcentra.

De regeling liep al tijdens de eerste coronagolf en wordt door de sociale partners verlengd tot 31 maart 2021. 'We hopen dat dat kan helpen om personeelstekorten te vermijden', zegt Mark Selleslach van ACV Puls non-profitsector.

We proberen de gewone zorg te laten doorgaan, waardoor het een stuk moeilijker is beschikbaar personeel te vinden.
Johan Van Eeghem
Federaal secretaris vakbond BBTK

Het akkoord maakt het mogelijk zonder veel administratieve rompslomp zorgpersoneel uit te wisselen. Uitgewisselde werknemers mogen niet minder verdienen dan in hun oorspronkelijke functie. De anciënniteit, het vakantiegeld en de eindejaarspremies blijven hetzelfde. De uitwisseling kan voor een beperkte duur en is alleen mogelijk voor mensen met een vast contract.

Eventsector

De vakbonden en werkgeversorganisaties voerden het systeem al in tijdens de eerste golf. 'Dat hoeft toen vrij goed gewerkt. Nu proberen we de gewone zorg te laten doorgaan, waardoor het een stuk moeilijker is beschikbaar personeel te vinden', zegt Johan Van Eeghem, federaal secretaris bij het BBTK.

De sociale partners bekijken samen met minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) hoe ze de regeling kunnen uitbreiden naar mensen buiten de zorg. Het akkoord voorziet alleen uitwisselingen binnen de zorgsector.

Gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet-Icuro Margot Cloet stelde vorige week voor mensen in tijdelijke werkloosheid of uit de getroffen eventsector in te zetten in de zorgsector. 'Niet voor zorgtaken, maar om bedden op te maken, ruimtes te ontsmetten of patiënten en bewoners te vervoeren. Zo kunnen we taken van zorgkundigen doorgeven aan mensen die het gewend zijn logistieke processen uit te voeren', zegt Cloet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud