Zwijgakkoord legt Vlaams Parlement aan banden

©BELGA

Parlementsleden van de meerderheid mogen in het Vlaams Parlement geen voorstellen van decreet of resolutie indienen zonder voorafgaand akkoord in die meerderheid.

Dat zogenaamde zwijgakkoord is afgesproken tussen de coalitiepartners CD&V, N-VA en Open VLD bij de vorming van de Vlaamse regering en moet de parlementsleden van de meerderheid in de pas doen lopen.

Het is niet de eerste keer dat de meerderheid zulke afspraken maakt. Dat gebeurt al sinds de paars-groene regering in 1999. Maar het leidt wel tot tandengeknars, niet het minst bij jonge parlementsleden in de meerderheid. Maurits Vande Reynde, gewezen jongerenvoorzitter van Open VLD, en CD&V-nieuwkomer Orry Van de Wauwer hekelen dat het Vlaams Parlement zo aan banden wordt gelegd.

‘Niets wordt ingediend zonder een akkoord tussen de partners van de meerderheid’, zegt Vande Reynde. ‘Natuurlijk moet er in de meerderheid overeenstemming zijn. Maar nu geven we veel macht uit handen aan de regering en de kabinetten. We zijn de wetgevende macht, we zouden die rol meer moeten spelen in het parlement.’

Waarom het eerst op een akkoordje gooien achter de schermen en het parlementaire debat niet in alle transparantie voeren in commissie?
Orry Van de Wauwer
Vlaams Parlementslid (CD&V)

Ook Van de Wauwer vindt het ‘frustrerend’ dat het parlement beknot wordt. ‘Waarom het eerst op een akkoordje gooien achter de schermen en het parlementaire debat niet in alle transparantie voeren in commissie’, vraagt hij zich af.

De meerderheid legt zichzelf in het parlement een kadaverdiscipline op uit vrees te vervallen in een kibbelkabinet. ‘Mensen willen geen kibbelkabinet. Ze vragen dat wordt samengewerkt en dat dat tot resultaten leidt’, zegt CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy. ‘Daarom bestaat die samenwerkingscultuur. Dat is beter dan met losse flodders te komen die tot niets leiden.’

Ventieltje

N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele ziet evenmin graten in het zwijgakkoord. Een parlementslid kan altijd een ‘conceptnota’ indienen, merkt hij op. Dat ventieltje moet de druk wat wegnemen, maar zo’n conceptnota is vrijblijvend.

Nog volgens Vandaele zou het tot ‘rare toestanden’ leiden als zonder steun van de meerderheid voorstellen van decreet zouden worden ingediend. ‘Als de oppositie het voorstel dan overneemt, moet je tegen je eigen ideeën stemmen, want wisselmeerderheden kunnen niet’, aldus Vandaele.

Frustraties

Vanuit de partijhoofdkwartieren wordt erop gewezen dat ‘de klassieke meerderheidsregels’ nodig zijn om coalities in dit land bijeen te houden. ‘Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn’, luidt het. ‘Dat leidt traditioneel tot frustraties, want het ‘nuttige’ werk van een parlementslid van de meerderheid gebeurt inderdaad vooral achter de schermen’, wordt nog opgemerkt.

In het federaal parlement geldt geen zwijgakkoord en rekent de Vivaldi-meerderheid op het gezond verstand, luidt het. CD&V-voorzitter Joachim Coens verzekerde zijn troepen dat geen parlementaire initiatieven kunnen worden opgestart over ethische dossiers zonder voorafgaand akkoord bij de meerderheidspartijen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud