Elio Di Rupo Waals minister-president

Elio Di Rupo gaat de Waalse regering leiden. ©BELGA

Het ziet ernaar uit dat de PS-voorzitter niet langer mee zal onderhandelen op federaal niveau. Aan die tafel schuift Jean-Claude Marcourt aan, de sterke man van de Luikse PS.

Wallonië en de Franse Gemeenschap krijgen een paars-groene regering. De partijcongressen van PS, MR en Ecolo hebben de regeerakkoorden van begin deze week donderdagavond laat goedgekeurd.

Jean-Claude Marcourt naar federale onderhandelingen

Of Elio Di Rupo als Waals minister-president nog mee de onderhandelingen voor een federale regering zal voeren, valt te betwijfelen.

De PS laat weten dat Jean-Claude Marcourt PS-onderhandelaar wordt. Marcourt is de sterke man van de Luikse PS.

Hij was jarenlang Waals minister en tot nu toe nog minister in de Franse Gemeenschapsregering, bevoegd voor Hoger Onderwijs. Wellicht zal hij die taak uitvoeren samen met Paul Magnette, van wie waarnemers verwachten dat hij de nieuwe PS-voorzitter wordt.

PS-voorzitter Elio Di Rupo gaat de nieuwe regering leiden. Het is de derde keer dat Di Rupo (68), een van de machtigste Franstalige politici van de voorbije twintig jaar, die functie opneemt. Vandaag legt hij de eed af. 

In de Waalse regering krijgt de PS naast Di Rupo nog twee ministers. Christie Morreale wordt benoemd voor Werk, Sociale Actie en Gelijke Kansen. Pierre-Yves Dermagne wordt minister van Lokale Besturen en Huisvesting.

MR en Ecolo

MR houdt vast aan zijn huidige ministers. Willy Borsus, nu minister-president, wordt viceminister-president en krijgt Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw als bevoegdheden. 

Jean-Luc Crucke blijft minister van Financiën en Begroting, bevoegd voor Regionale Luchthavens en Sportinfrastructuur. Valérie De Bue wordt minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid.

Philippe Henry - die al eens Waals minister was in de tweede regering van Rudy Demotte (2009-2014) - wordt klimaatminister. En met de bevoegdheden Mobiliteit, Energie en Infrastructuur krijgt de oudgediende serieuze hefbomen om een doorgedreven klimaatbeleid te voeren.

Céline Tellier, secretaris-generaal van de milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IEW), neemt Leefmilieu, Natuur, Dierenwelzijn en Rurale Renovatie voor haar rekening. 

Franse Gemeenschap

MR-politicus Pierre-Yves Jeholet wordt de nieuwe minister-president van de Franse Gemeenschap. Jeholet was de voorbije twee jaar minister in de Waalse regering. Hij wordt bevoegd voor Intra-Belgische Relaties, Internationale en Europese Relaties en Ontwikkelingssamenwerking.

Nobele onbekende is Valérie Glatigny, een raadgeefster bij de voorzitter van het Europees Parlement die bij de jongste verkiezingen eerste opvolger was op de Europese lijst van de MR. Zij wordt nu minister van Hoger Onderwijs en wordt ook bevoegd voor onder meer Wetenschappelijk Onderzoek, Jeugd en Sport.

De vraag blijft wie de voorzitter van de MR wordt na het vertrek van Charles Michel. Volgens de partij hebben alle aangeduide ministers al aangegeven dat ze geen kandidaat zullen zijn voor het voorzitterschap.  

De PS mag in de Franse Gemeenschap de minister van Leerplichtonderwijs leveren. Dat wordt de Brusselse Caroline Dsir, die sinds de verkiezingen in de Kamer zetelt. Frédéric Daerden, Kamerlid en zoon van wijlen Michel Daerden, de voormalige minister van Pensioenen, wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen in de Franse Gemeenschap.

De groenen sturen Bénédicte Linard naar de Franse Gemeenschapsregering. Zij wordt bevoegd voor Cultuur, Media, Kinderopvang, Gezondheid en Vrouwenrechten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud