Neigt Wallonië naar communisme?

©BELGA

Door Wallonië te associëren met het communisme heeft de gouverneur van de Nationale Bank er vooral de aandacht op gevestigd hoe frêle de Waalse economie na al die jaren nog altijd is.

Soms is de provocatie het botte werktuig om een debat open te breken. Het lijkt er op dat de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, deze week op die manier te werk is gegaan. In Wallonië bedragen de overheidsuitgaven rond 70 procent van het bruto regionaal product, zei hij. En dat staat dichter bij het communisme dan bij het neoliberalisme dat sommigen menen te ontwaren, vervolgde hij.

Achter die uithaal schuilt een ernstiger, legitieme vraag; Is de Waalse economie weerbaar genoeg? Of leunt ze te veel op overheidsuitgaven, wat op termijn niet betaalbaar is? Wunsch, die op de RTBf zijn uitspraken nadien nog verduidelijkte, zegt dat hij vooral wilde aangeven dat de Waalse economie op haar limieten afstevent.

Feit is dat de Waalse economie, alle marshallplannen ten spijt, nog altijd achterop hinkt op de rest van het land. De inwoners zijn er minder rijk, zijn vaker werkloos, geven minder geld uit en sparen minder.

Dat de inwoners er minder rijk zijn, komt onder meer omdat in Wallonië geen exportmachine draait zoals in Vlaanderen.

Dat maakt van Wallonië niet noodzakelijk een communistische staat, maar wel een regio waarvan de economische weerbaarheid zwak is. Die laatste is net opgetrokken uit jobs, gezinsuitgaven en spaargeld. Dat de inwoners er minder rijk zijn, komt onder meer omdat in Wallonië geen exportmachine draait zoals in Vlaanderen.

Voor het rekensommetje van Wunsch is dat belangrijk. Want terwijl de economie in Wallonië klein is, is de Belgische overheid er even groot. Gemeten in uitgaven zijn de deelstaten in Franstalig België gemeten zelfs ietsje groter dan in Vlaanderen. Op die manier geeft de overheid in Wallonië plots 70 procent van de jaarlijkse welvaart uit.

©De TIJD

Dat die overheid zo groot kan zijn, is deels dankzij geleend geld. De Vlaamse regering torste vorig jaar 20 miljard euro schulden, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap samen 32 miljard. De overheidsuitgaven  van de gemeenschappen in Brussel troebleren het beeld, maar de conclusie blijft helder. De deelstaatschuld voor 6,5 miljoen Vlamingen is nog altijd lager dan die voor Brussel, de Franse Gemeenschap én het Waals Gewest samen.

Transfers

Dat de overheid zo groot kan zijn, komt niet alleen door schulden, maar ook door de Belgische staatsstructuur. De sociale zekerheid en het gros van de belastingen zijn in heel het land dezelfde. Bovendien is het belastingsysteem progressief: wie rijk is, betaalt meer. Op die manier loopt al decennia de beruchte ‘transfer’ vanuit inwoners van het Vlaams Gewest naar inwoners van het Waals Gewest.

Een team onder leiding van KU Leuven-professor André Decoster becijferde in 2017 dat via de federale belastingen en de sociale zekerheid jaarlijks 6,5 miljard euro van Vlaamse belastingbetalers naar inwoners van Wallonië vloeit. Vanuit Brussel vloeit een tweede stroom van een half miljard euro naar Wallonië. Ook Wunsch vermeldde deze week die transfer.

In die zin is Wallonië misschien niet zozeer communistisch. ‘Natuurlijk is het dat niet', suste Wunsch aan de RTBf. Het is en blijft vooral een bijzonder zwakke economie, binnen de solidariteitsstromen van de Belgische staat. En dat maakt dat per 10 euro die in Wallonië worden gespendeerd 7 van de overheid komen. Volgens Wunsch nopen die cijfers tot voorzichtigheid. En tot het besef dat er limieten zijn aan het idee van een grote overheid in Wallonië.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud