Communautaire hetze over biobrandstoffen

-- (tijd) - De toewijzing van de productie van biobrandstoffen in ons land leidt tot communautaire spanningen. Voor de levering van bio-ethanol tonen twee grote spelers belangstelling: het Duitse Südzucker met een geplande fabriek in het Luikse Wanze en Alco Bio Fuel met een project in de Gentse kanaalzone. De PS en het cdH trachten het gros van de productie naar Wallonië te halen, anders dreigt Südzucker zijn plannen in Wanze af te blazen. Maar de Vlaamse partijen en de MR willen vooraf geen garanties geven en de markt laten spelen.

België wil tegen 1 november volgend jaar 48.000 ton bio-ethanol produceren. Tegen 2008-2012 moet de productie stijgen tot 192.000 ton en tegen 2013 tot 144.000 ton. Bio-ethanol wordt geproduceerd op basis van granen en suikerbieten.

Om de biobrandstoffen financieel aantrekkelijk te maken tegenover fossiele brandstoffen, worden de accijnzen op de biobrandstoffen verlaagd. Het wetsontwerp daarover werd eind maart goedgekeurd door de ministerraad en de voorbije week door de kamercommissie Financiën. Voor de productie van bio-ethanol zijn er voorlopig twee grote gegadigden: de Duitse suikergroep Südzucker, waartoe ook Tiense Suiker behoort, en het project Alco Bio Fuel van de Brusselse holding Alcofinance en de veevoederproducenten Aveve, Wal.Agri en Vanden Avenne. Daarnaast participeert ook Vandema, hoofdaandeelhouder van EuroSilo in Gent. Het project van Alco Bio Fuel - een investering van 50 miljoen euro - is in Gent gepland, naast EuroSilo.

Grootste order

Südzucker besliste vorige maand 200 miljoen euro te investeren in een nieuwe bio-ethanolfabriek in Wanze, goed voor 80 banen. Maar daarvoor eist Südzucker dat zijn fabriek twee derde kan bemachtigen van de 192.000 ton bio-ethanol die België vanaf 2008 wil produceren. Südzucker beoogt dat de bio-ethanolmarkt in België onder slechts twee spelers wordt verdeeld, waarbij Südzucker wel het grootste order wil binnenhalen. Het wetsontwerp laat echter meer spelers toe. 'Logisch, wij willen de concurrentie laten spelen om zo de prijs voor de consument te drukken', zegt de federale minister van Leefmilieu, Bruno Tobback (sp.a).

In theorie zou de ethanolproductie inderdaad beperkt kunnen worden tot twee spelers en zou Südzucker er een van kunnen zijn, zelfs de grootste. Maar dan moet de Duitse groep wel voldoen aan andere criteria zoals een hoge energie-efficiëntie voor het project, een lage milieudruk én een scherpe prijs. Dat laatste zou naar verluidt niet vanzelfsprekend zijn voor Südzucker.

Boze brief

Dat de geplande bio-ethanolfabriek in Wanze absoluut niet zeker is van een voldoende groot productiequotum is een doorn in het oog van sommige Waalse politici. In de kamercommissie Financiën probeerden de PS- en de cdH-leden de criteria in het wetsontwerp aan te passen, maar de Vlaamse commissieleden, inclusief die van oppositiepartij CD&V, én de MR verwierpen de amendementen.

De Waalse minister van Economie, Jean-Claude Marcourt (PS), partijgenoot van de burgemeester van Wanze, heeft over het wetsontwerp een boze brief geschreven aan de federale regering. Ook de Waalse minister van Leefmilieu, Benoît Lutgen (cdH), laakt de selectiecriteria 'in het voordeel van Vlaanderen'.

Vice-premier en minister van Financiën, Didier Reynders (MR), benadrukt dat geen enkele investeerder garanties kan krijgen vooraleer de ingediende offertes geëvalueerd zijn. Hij én Tobback wijzen er fijntjes op dat de federale PS-ministers het wetsontwerp over de biobrandstoffen mee goedkeurden in de ministerraad. KVe/WVDV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie