Advertentie
Advertentie
nieuwsanalyse

Europa spaart auto-industrie met nieuwe uitstootnormen

De Europese Commissie wil de autosector aanporren meer schonere (elektrische) auto's te bouwen. ©Hollandse Hoogte

De autobouwers moeten de CO2-uitstoot van personenwagens en bestelbusjes tegen 2030 met 30 procent inperken. Dat heeft de Europese Commissie woensdag voorgesteld. Er komen echter geen quota voor de productie van groene wagens.

De nieuwe CO2-normen komen er na weken van ongezien lobbywerk. Vooral de Duitse regering-Merkel reed, twee jaar na Dieselgate, ongegeneerd voor de belangen van de Duitse industrie. Kleine landen, waaronder België, pleitten daarentegen voor meer ambitie en de socialistische en groene fractie van het Europarlement kondigden al aan dat ze het ambitieniveau zullen optrekken.

Toch verdedigt de Europese Commissie haar plan als ‘ambitieus, kostenefficiënt en haalbaar’. ‘De auto is uitgevonden in Europa, en ik wil dat de auto hier ook heruitgevonden wordt’, zegt vicevoorzitter Maros Sefcovic. ‘We geven stabiliteit en richting aan investeringen’, beklemtoont commissaris Miguel Arias Canete, bevoegd voor klimaat.

Naar 30 procent in 2030

De huidige EU-wetgeving verplicht autoproducenten de gemiddelde uitstoot van de vloot tegen 2021 in te perken tot 95 gram CO2 per kilometer, voor bestelwagens ligt de lat op 147 gram. De Commissie wil naar een verplichte vermindering van de CO2-uitstoot tegenover 2021 met 15 procent in 2025 en 30 procent in 2030. Dat zou chauffeurs binnen dertien jaar 1.500 euro aan brandstofkosten doen besparen. De autobouwers daarentegen zouden de productiekosten met 1.000 euro zien toenemen. Dat zou chauffeurs binnen dertien jaar t

1.500
De strengere normen zouden chauffeurs binnen dertien jaar 1.500 euro aan brandstofkosten doen besparen.

Dat de nieuwe regels in procenten zijn, is een gevolg van Dieselgate. Omdat sjoemelsoftware de uitstoot van heel wat nieuwe auto’s tijdens labotests manipuleerde, is niet duidelijk hoe groot de kloof is tussen wat wagens echt uitstoten en de wettelijk verplichte 95 gram/km. Geleidelijk aan worden nieuwe auto’s niet meer in het labo maar op de baan getest, waardoor vanaf 2021 de echte uitstootwaarden duidelijk worden.

Geen dwingende quota

De sancties blijven in het Commissievoorstel ongewijzigd. Producenten riskeren boetes van 95 euro per gram en per wagen die meer uitstoot dan het nog te bepalen Europese plafond voor een vloot. De Commissie, die ervan uitgaat dat de Europese auto-industrie verplicht wordt over te schakelen op groene wagens, zal de industrie wel geen dwingende quota opleggen voor wagens die 0 of minder dan 50 gram CO2 uitstoten.

Er komt enkel een richtwaarde voor de productie van nieuwe groene wagens; 15 procent in 2025 en 30 procent in 2030. Producenten die meer wagens met een lage uitstoot bouwen, krijgen kredietpunten. Daarmee kunnen ze een iets hoger uitstootplafond ‘afkopen’ om de verbrandingsmotoren in de rest van de vloot efficiënter te maken.

Of Europa met die maatregelen in poleposition komt in de wereldwijde race naar groene wagens, is maar de vraag.

Of Europa met die maatregelen in poleposition komt in de wereldwijde race naar groene wagens, is maar de vraag. Verbrandingsmotoren zullen tegen 2030 naar schatting nog altijd 80 procent van het Europese wagenpark uitmaken. En dat terwijl de Chinezen tegen 2020 jaarlijks 4,5 miljoen elektrische auto’s willen verkopen.

De Commissie belooft wel extra maatregelen. Zo zegt ze 800 miljoen euro te zullen investeren in laadpalen naast de grote Europese verkeersassen. Vorige maand kondigde de Commissie al steun aan voor onderzoek en ontwikkeling van batterijen voor elektrische auto’s.

Auto- en milieulobby ontevreden

Het voorstel van de Europese Commissie probeert zowel het klimaat als de belangen van de auto-industrie te beschermen. Maar noch de Europese organisatie van de autoproducenten Acea, noch de milieuorganisaties zijn er tevreden mee.

Acea schreeuwt moord en brand over de ‘buitensporig veeleisende’ normen.

‘We spelen het leiderschap voor het klimaat door aan China, dat met plezier zijn elektrische auto’s zal exporteren naar Europa’, zegt de gespecialiseerde ngo Transport & Environment dan weer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud