Advertentie

Bondsdag stemt in met Grieks reddingsplan

Kanselier Angela Merkel met minister van Financiën Wolfgang Schäuble ©© Bernd von Jutrczenka/dpa/Corbis

Met de goedkeuring in het Duits parlement neem het derde steunprogramma voor Griekenland een belangrijke horde. Kanselier Angela Merkel onderstreept dat een Griekse schuldenknip een taboe blijft voor Berlijn.

Na het Finse, Litouwse en Oostenrijkse parlement geeft nu ook de Duitse Bondsdag groen licht voor het Griekse reddingsplan dat bondskanselier Angela Merkel afgelopen weekend samen met de andere regeringsleiders onderhandelde. Van de 598 parlementariërs die hun stem uitbrachten, stemden er 439 'ja'. Daar stonden 119 'nee'-stemmen tegenover, bij 40 onthoudingen.  

Echt een verrassing is het groen licht niet: Merkels coalitie van christen- en sociaaldemocraten controleert liefst 504 van de 631 zitjes in het parlement. Bijgevolg zou alleen een rebellie zonder weerga in eigen rangen een 'neen' opgeleverd hebben. Ondanks groeiende kritiek op het reddingsplan was dat vrijdag niet geval. 

112
In vergelijking met februari is het aantal tegenstemmers in het Griekse dossier van 32 naar 112 gestegen

Niettemin tonen de cijfers dat de onvrede groeit: toen het in februari over de verlenging van het tweede Griekse programma ging, waren er slechts 32 tegenstemmen. Van de tegenstemmen kwamen er 60 uit Merkels eigen christendemocratische kamp. Ook vier parlementsleden van de SPD verwierpen gesprekken over een nieuw reddingsplan voor Griekenland.

Bij de oppositie stemden 53 parlementsleden van 'Die Linke' tegen. Ook twee groenen kantten zich tegen nieuwe steun voor Hellas. 

Merkel verdedigde in haar toespraak de deal. Ze toonde begrip voor het lijden van de Griekse bevolking, maar was erg hard voor premier Alexis Tsipras. 'Hij kwam aan de macht met twee beloftes. Het besparingsprogramma stopzetten en in de eurozone blijven. Twee beloftes die elkaar tegenspreken. Die contradictie heeft zes maanden geduurd, tot maandagochtend.'

De Europese verdragen kunnen maar met unanieme toestemming van alle lidstaten veranderd worden, niet via de verkiezingen in één land
Angela Merkel
Duits bondskanselier

Merkel hamert erop dat de euro 'meer is dan een munt', maar 'voor de idee van Europese eenmaking staat'. En dus mag er niet lichtzinnig mee omgesprongen worden. 'De Europese verdragen kunnen maar met unanieme toestemming van alle lidstaten veranderd worden, niet via de verkiezingen in één land.'

Schuldenknip

De kanselier veegt alle oproepen voor een Griekse schuldverlichting van tafel, omdat de Europese verdragen dat volgens haar gewoon niet toelaten. 'We kunnen onze verdragen zo rekken tot ze niets meer waard zijn. Dat zou het einde van de Europese rechtsgemeenschap betekenen. Een schuldenknip zal dus zonder ons zijn', beloofde de kanselier on. 'En dat geldt voor de hele regering.'

De Duitsers lijken dus in het beste geval bereid te zijn aan de looptijden en de rentelasten van de schuld te sleutelen. Aan de nominale waarde wordt niet geraakt. Onder meer het IMF denkt daar heel anders over.

De kanselier - die vandaag haar 61ste verjaardag viert - rondde haar toespraak af met een 'hartelijk dankjewel' voor de onderhandelingen die minister van Financiën Wolfgang Schäuble gevoerd heeft. Met die boodschap lijkt ze alle speculatie te willen wegnemen als zou ze niet op dezelfde - harde - lijn zitten van haar minister. 

Schuldverlichting, schuldherschikking, schuldenknip ... Soms lijkt de discussie over de 312 miljard euro grote Griekse schuldenberg grote Griekse schuldenberg louter semantisch.

Maar dat is niet zo: IMF-topvrouw Christine Lagarde en Duits kanselier Angela Merkel zitten met een diametraal tegenover gestelde visie wel degelijk op ramkoers. In essentie komt het op neer dat het Internationaal Monetair Fonds er van overtuigd is dat Griekenland zonder schuldverlichting er nooit economisch bovenop kan komen.

Berlijn is het an sich niet oneens met die inschatting, maar vindt dat een schuldenknip niet binnen het kader van de muntunie kan. Met andere woorden: als Griekenland zijn schuldenlast wil verlichten, moet Athene - al dan niet tijdelijk - de eurozone vaarwel zeggen.

Binnen de eurozone kan alleen op termijn - als Athene eerst braaf een waslijst opdrachten uitvoert - over soepeler schuldvoorwaarden gesproken worden: een verdere verlenging van de looptijd en lagere rentelasten.  

Maar een schuldenknip in de zin van het aftoppen van de schuldenberg is niet bespreekbaar. Dat staat ook letterlijk in de slotverklaring van de eurotop van maandag: the Euro Summit stresses that nominal haircuts on the debt cannot be undertaken

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud