Europa eist meer coördinatie gezondheidszorg in België

Europees commissaris voor Financiën en Economie Paolo Gentiloni heeft al duidelijk gemaakt dat ons land niet moet vrezen op het strafbankje te belanden voor zijn hoge begrotingstekort. ©EPA

Een structureel tekort aan verplegend personeel en een verouderend bestand aan huisartsen: de Europese Commissie legt in haar aanbevelingen de tekortkomingen én het gebrek aan coördinatie van gezondheidszorg in ons land bloot.

In de Europese aanbevelingen voor het Belgisch economisch, sociaal en begrotingsbeleid dat deze krant dinsdag al publiceerde staat ook een erg kritische analyse van ons gezondheidssysteem. De Commissie noteert dat het Belgisch systeem goed presteerde tijdens de acute crisis, maar ze stipt enkele structurele problemen aan.

Zo is er een tekort aan verpleegkundigen in alle regio's, dat oploopt tot 5.000 personeelsleden. Bij de eerstelijnszorg, de huisartsen, dikt het aantal 55-plussers aan, waardoor vers bloed op middellange termijn noodzakelijk is. Voor de eerstkomende periode blijft het garanderen van voldoende essentiële medische producten en beschermend materiaal voor gezondheidswerkers, maar ook voor bijvoorbeeld woon-zorgcentra elementair, zegt de Commissie.

Europa eist ook (veel) meer coördinatie tussen het federale niveau, de gemeenschappen en de gewesten voor alle aspecten die raken aan de gezondheidszorg.

Niet op het strafbankje

Door de nationale steunmaatregelen om de pandemie het hoofd te bieden zitten alle lidstaten dit jaar met een begrotingstekort van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat komt België goed uit. Ons land stevende in precoronatijden af op een onvoldoende. De budgettaire cijfers van 2019 waren belabberd. Van een tekort in 2018 van 0,8 procent van het bbp ging België vorig jaar naar een deficit van maar liefst 1,9 procent, een verslechtering met meer dan 1 procentpunt. De overheidsschuld daalde tot net onder de 100 procent van het bbp, maar lang niet snel genoeg.

De Belgische overheid kreeg al een strenge brief van de Europese Commissie met de vraag waarom de cijfers in 2019 zo uit de hand liepen.

 Europees commissaris voor Financiën Paolo Gentiloni heeft de regering al schriftelijk gevraagd waarom die cijfers in 2019 zo uit de hand liepen. Het goede nieuws is dat de Commissie in dezelfde brief duidelijk maakte dat een procedure voor buitensporig tekort niet aan de orde is. Alle lidstaten zitten in dezelfde boot. Precies voorschrijven tegen welk tempo de begroting en de schuld moeten worden rechtgetrokken is ondoenbaar door de economische toestand en de onzekerheid.

België ontsnapt dus dankzij corona aan het strafbankje. In haar aanbevelingen stimuleert de Europese Commissie de lidstaten de pandemie te bestrijden en geld vrij te maken voor het ondersteunen van de economie en het herstel. Ze vraagt wel om, zodra de omstandigheden verbeteren, opnieuw te focussen op het herstel van de begrotingscijfers op middellange termijn en maatregelen te nemen om de schuld houdbaar te maken.

Vergroening

De overige aanbevelingen aan België zijn eerder een doorslag van die van 2019. Zo bepleit de Commissie een actief arbeidsmarktbeleid en een onderwijs dat beter aansluit bij beroepsvaardigheden. In het licht van de crisis en het erop volgende herstel is speciale aandacht en individuele ondersteuning nodig voor de kwetsbare groepen zoals de laaggeschoolden, mensen met een handicap of een migratie-achtergrond. Ook voor de 1,2 miljoen tijdelijke werklozen is het heroriënteren en upgraden van de vaardigheden nodig. 

7 miljard
administratieve lasten
De administratieve lasten op bedrijven in België belopen 7 miljard euro per jaar of 1,6 procent van het bbp.

Lidstaten moeten ook zo veel mogelijk investeren in economie en herstel. De administratieve last op bedrijven in ons land is met 7 miljard euro per jaar of 1,6 procent van het bbp te hoog, vindt de Commissie.

Europa vraagt ook voorrang voor groene en digitale investeringen, nog altijd de Europese prioriteit. In België is de aanpak te versnipperd, de ambitie te beperkt en de nood aan duurzaam transport hoog. De Commissie eist ook dat België voldoende investeert in hernieuwbare energie, gelet op de bestaande politieke afspraken om kernenergie te bannen in 2025. België moet ook 80 procent van de oude energieslurpende gebouwen renoveren.

Ook digitalisering blijft een probleem, of beter: het gebrek eraan in bijvoorbeeld het rechtssysteem. Ook vreest de Commissie dat België achteropraakt bij het opbouwen van digitale infrastructuur, en voornamelijk de mobiele 5G-netwerken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud