Europa houdt been stijf over aanpassing wet-Major

Al jaren ligt de wet-Major, die het verplicht maakt om binnen het havengebied met havenarbeiders te werken, onder vuur. ©Marleen Daniels/Hollandse Hoogte

De Europese Commissie heeft België nog maar eens op de vingers getikt over de wet-Major, die bedrijven in havengebied verplicht om met havenarbeiders te werken. Ze heeft ons land tot 23 oktober gegeven om de wet aan te passen.

De Commissie deelt duidelijk niet het optimisme van vicepremier Kris Peeters (CD&V), die eerder dit jaar verklaarde er alle vertrouwen in te hebben dat Europa zijn bezwaren tegen de wet zou inslikken, en de ingebrekestelling van 24 maart 2014 - de eerste stap op weg naar een juridische veroordeling - ongedaan zou maken. Het bericht staat in Gazet Van Antwerpen.

Meer dan een jaar onderhandelden de vorige en huidige federale regering achter de schermen, in de hoop een Europese veroordeling af te wenden. Maar nu zou Europees transportcommissaris Violeta Bulc in een brief aan Peeters geschreven hebben dat België zijn wet moet wijzigen en vooral het 'poolsysteem' moet liberaliseren. Dat poolsysteem, waarbij alleen erkende dokwerkers werk in het havengebied mogen verrichten, is de kern van de wet-Major.

De vakbonden willen in de principezaken - pool en ploegen - niets toegeven en lijken aan te sturen op een lange juridische procedure. Een strafprocedure zou op zich nog minstens drie jaren duren. Spanje was in december vorig jaar al om een soortgelijk dokwerkerssysteem veroordeeld door het Hof van Justitie, maar op het terrein is er nog niets veranderd.

De brief van de Commissie zou koren op de molen zijn van Fernand Huts, de ondernemer achter Katoen Natie die al jaren een verbeten strijd voert tegen de wet-Major. Huts werkt met heel wat havenarbeiders, maar voor zijn  logistieke vestiging op de Antwerpse Linkeroever weigert hij dat, ook al ligt dat in havengebied. Volgens hem is de logistieke activiteit voor e-commerce niet gelijk te stellen met havenarbeid. Huts diende een klacht in omdat hij na een klacht van de havenbonden door de sociale inspectie werd verplicht om bij zijn logistiek bedrijf Logisport havenarbeiders in dienst te nemen in plaats van bedienden.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties uit de Vlaamse havens zeggen kennis te nemen van de brief van Europees transportcommissaris Violeta Bulc aan minister Peeters maar willen verder geen commentaar kwijt. 'Het is een complex dossier dat tijd en discretie vraagt om tot een resultaat te komen. We blijven daarom voorstander van een onderhandelde oplossing in overleg met de federale regering en Europa'.

Er lopen gesprekken', aldus nog beide partijen in een gemeenschappelijke mededeling, 'en die zullen constructief worden voortgezet volgens de gebruikelijke procedure. De brief van 23 juli kadert in dat proces'.

Wat zegt de wet-Major?

De wet uit 1972 regelt de havenarbeid in de Belgische havens. Ze bepaalt dat enkel erkende havenarbeiders zeeschepen mogen laden en lossen. Ook voor logistieke activiteiten zijn speciale statuten uitgewerkt. De havenarbeiders zijn aangesloten bij een pool waaruit de havenbedrijven putten als er werk is. Om erkend havenarbeider te worden, moet je lid zijn van de vakbond. Die beslist wie welk werk doet en waar. Het is een gesloten systeem, een 'closed shop'. Sommige havenarbeiders werken wel jaren bij hetzelfde bedrijf.

Waarom is er kritiek op?

Havenbedrijven binnen de havenzone - die wettelijk is vastgelegd - zijn verplicht met havenarbeiders te werken. Ook al heeft het moderne logistieke werk, waarbij kledij of elektronica wordt verpakt en gesorteerd, soms nog weinig met havenarbeid te maken. De havenbedrijven klagen ook omdat hun loonkosten soms een derde hoger liggen dan bij concurrenten juist buiten de havenzone die met bedienden kunnen werken. Er is ook kritiek op het rigide ploegensysteem. Het aantal arbeiders per ploeg ligt meestal vast, ongeacht het werk en havenarbeiders kunnen onvoldoende flexibel worden ingezet als er plots een schip komt of bij weekendwerk. Openlijk is er weinig kritiek op het systeem omdat iedereen bang is voor stakingen.

Hoeveel havenarbeiders zijn er?

In de haven van Antwerpen zijn zowat 8.000 havenarbeiders werkzaam, in Gent een 450-tal en in Zeebrugge 1.500. In Gent en Zeebrugge zijn er minder problemen rond havenarbeid dan in Antwerpen waar de macht van de bonden veel groter is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content