Lage inkomens nergens meer belast dan in België

©Photo News

De federale regering wil met de taxshift de zeer hoge belastingdruk op lage inkomens verminderen.

Het is een erg opvallende grafiek in de halfjaarlijkse Fiscal Monitor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zelfs Belgen met een bescheiden inkomen moeten veel extra belastingen betalen als hun inkomen stijgt. Een belastingplichtige die behoort tot de groep van 25 procent laagste inkomens, moet zowat 50 procent belastingen betalen op elke euro die hij meer verdient.

België scoort veel slechter dan alle andere landen van de EU. In Denemarken, het nummer twee, bedraagt de marginale belastingdruk voor de 25 procent laagste inkomens slechts 40 procent. In de EU is het gemiddelde amper 28 procent. De belastingdruk voor lage inkomens is in ons land bijna dubbel zo hoog als het Europees gemiddelde.

Ook andere instellingen merkten al op dat de lasten op arbeid in België hoog zijn. Maar de IMF-cijfers onderstrepen dat de kloof met andere landen enorm groot is voor lage inkomens.

De belastingdruk is zeer hoog, omdat de personenbelasting snel stijgt naarmate het inkomen toeneemt. De marginale aanslagvoet bedraagt al 45 procent vanaf een belastbaar jaarinkomen van zowat 21.000 euro. Boven op de personenbelasting komen nog sociale bijdragen. Het gevolg is dat sommige werklozen er netto weinig op vooruitgaan als ze een baan vinden.

‘We hebben de enorme belastingdruk op de lage lonen en de hoge marginale belastingdruk geërfd’, zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). ‘De taxshift is een middel om daar iets aan te doen.’

De taxshift heeft vooral in 2016 de belastingdruk op arbeid verminderd. In 2018 en 2019 volgen opnieuw belangrijke lastenverlagingen. De cijfers van het IMF hebben betrekking op 2015.

De federale overheidsdienst Financiën merkt op dat de taxshift vooral de lasten op lage lonen doet dalen. De belastingdruk op het minimumloon zakt in de periode 2014-2021 met bijna 10 procentpunten. De belastingen op het gemiddelde loon dalen met bijna 3 procentpunten en die op hoge lonen met ruim 1 procentpunt. Maar zelfs mét de taxshift blijven we lage lonen zwaar belasten. Financiën meent dat de taxshift werklozen meer zal aanmoedigen om een baan te zoeken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content