Verdeeldheid troef in brexit-overleg

©EPA

Europees onderhandelaar Michel Barnier eist 'dringend' meer duidelijkheid van de Britten.

De eerste echte onderhandelingsronde over de brexit bleef steken in een snuffelfase. 'Aan echte onderhandelingen, laat staan toegevingen doen, zijn we nog lang niet, zei Barnier op een gezamenlijke persconferentie met zijn Britse gesprekspartner, brexit-minister David Davis.

De voorbije week was er in Europese kringen grote frustratie te horen over het gebrek aan voorbereiding van het brexit-overleg aan Britse kant. Een foto van de beide onderhandelingsteams maandag somde de toestand bijzonder accuraat samen: de Europese onderhandelaars zitten klaar met een hele stapel papieren bij de hand; de Britten tegenover hen zitten losjes op hun stoel en lijken helemaal geen voorbereiding bij te hebben.

Duidelijkheid nodig over brexit-rekening

Deze eerste brexit-ronde draaide uitsluitend rond de scheiding. Onderhandelingen werden in aparte teams besproken naargelang de inhoud. De drie cruciale thema's zijn de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU, de financiële verplichtingen en het Ierse vredesproces. Europa wil eerst een ruime mate van overeenstemming over de scheiding alvorens te praten over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Deze eerste gespreksronde bleef evenwel beperkt tot het voorstellen van de standpunten aan beide kanten van de tafel. In de praktijk toonde dit overleg dan ook vooral aan waar de grote meningsverschillen zitten. En die zijn er in elk van de grote dossiers.

Rekeningen nog te vereffenen

Een bijkomend probleem is dat de Britten nog geen positie innamen over de boedelscheiding. Pas eind vorige week erkende de Britse regering dat er financiële verplichtingen zijn die de Britten zijn aangegaan die verrekend moeten worden en dat die verplichtingen lopen tot na het Britse vertrek, uiterlijk 30 maart 2019.

Een bedrag voor de brexit-afrekening is er officieel nog niet. De Commissie beperkt zich in haar stellingname tot een methode: een oplijsting van alle financiële verplichtingen en aftrekposten. Toch is zonneklaar dat de rekening een zware financiële last inhoudt voor Londen. Die zou kunnen oplopen tot meer dan 60 miljard euro.

Partijconferentie

David Davis wilde donderdag evenwel niet erkennen dat Londen zal moeten betalen. Davis is een van de hardliners binnen de Conservatieve partij en hij aast bovendien op de post van premier Theresa May. Toegeven dat de brexit de Britten geld kan kosten, zou zijn kansen om May op te volgen zwaar hypothekeren. De vrees bestaat dat de patstelling over de rekening voortduurt tot de partijconferentie van de Conservatieven begin oktober.

We willen een ordentelijke uitstap van het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat de rekeningen vereffend moeten worden.
Michel Barnier
Europese brexit-onderhandelaar

Vandaar de dringende oproep van Barnier om duidelijkheid. 'We willen een ordentelijke uitstap van het Verenigd Koninkrijk. Dat houdt in dat uitstaande rekeningen vereffend worden,' waarschuwde Barnier. Hij wees erop dat er zonder duidelijkheid over de brexit-rekening geen akkoord mogelijk is over de eerste fase, de scheiding. 'Al die dossiers zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.'

Europees Hof van Justitie is knelpunt

Wat de garanties betreft van de Britten in de EU en de Europeanen in het VK, is vooral de controle door het Europees Hof van Justitie de grote stoorzender. Davis riep op tot flexibiliteit aan beide kanten. Maar Europese onderhandelaars wijzen erop dat de Britten in de EU en de Europeanen in het VK levenslang moeten kunnen blijven leven en werken, met behoud van alle rechten. 

Het EU-Hof van Justitie is juridisch de enige instantie die het Europees recht kan en mag interpreteren. De EU-onderhandelaars willen dat die garanties voor elkaars burgers vastgelegd worden in het scheidingsverdrag, om te vermijden dat een volgende Britse regering na de brexit zomaar de klok terugdraait.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content