'Waals CETA-verzet is kafkaiaans'

Hans Maertens van Voka ©BELGIAN

Het Waalse verzet tegen het handelsakkoord tussen Europa en Canada is 'surrealistisch en kafkaiaans' zegt Voka-voorzitter Hans Maertens. 'De premier moet het vrijdag ondertekenen ook al creëert dat misschien een crisis'.

De Waalse minister-president Paul Magnette (PS) is niet van plan zijn verzet tegen het vrijhandelsverdrag tussen Europa en Canada (CETA) op te geven. Magnette vindt de verduidelijkingen die hij van Europa kreeg onvoldoende. Zolang er geen aanpassingen komen, wil hij het verdrag vrijdag - de deadline - niet ondertekenen. 'Voor ons zijn er nog fundamentele problemen en moeten er aanpassingen komen', zegt Magnette. 'We moeten de ondertekening uitstellen. Er moeten dingen heronderhandeld worden.'

We moeten de ondertekening uitstellen. Er moeten dingen heronderhandeld worden.
Paul Magnette
Waals minister-president

Door het verzet van Wallonië kan België als enige van de 28 Europese landen het handelsverdrag tussen Europa en Canada niet ondertekenen. Dat is slecht voor de reputatie van België, maar ook voor die van Europa, zegt Europees commissaris Marianne Thyssen. 'We staan wereldwijd te kijk. Europa maakt handelsafspraken die zo goed als rond zijn. Iedereen gaat akkoord en één regio verzet zich. Hoe gaan we in de de toekomst onderhandelen als dat zo voortgaat?'

Vlaamse handel met Canada

Voka-voorzitter Hans Maertens vindt het Waalse verzet 'surrealistisch, kafkaiaans en ongehoord'. 'Er is zes jaar over onderhandeld. Vier jaar geleden gaf Franstalig België het mandaat om voort te onderhandelen en nu wil het wat op tafel ligt niet ondertekenen. Ik begrijp niet dat een parlement van 5 miljoen mensen een verdrag kan blokkeren dat andere parlementen, die 500 miljoen mensen vertegenwoordigen, wel ondertekenen', aldus de Voka-topman in 'De Ochtend'. '90 procent van de Belgische in- en uitvoer van en naar Canada verloopt via Vlaanderen, slechts 10 procent via Wallonië. Wallonië dwarsboomt met zijn verzet de kansen van de Vlaamse bedrijven'.

We staan wereldwijd te kijk. Europa maakt handelsafspraken die zo goed als rond zijn. Iedereen gaat akkoord en één regio verzet zich. Hoe gaan we in de de toekomst onderhandelen als dat zo voortgaat?
Marianne Thyssen
Eurocommissaris voor Werk

Net als Thyssen hamert Maertens op de reputatieschade voor ons land. 'Kijk naar de buitenlandse kranten. We staan overal op de voorpagina. We staan te kijk voor heel Europa. Vergeet niet dat 84 procent van wat we in België aan diensten en producten produceren naar het buitenland gaat. Het CETA-akkoord moet onze Vlaamse bedrijven extra zuurstof geven om die handel te bevorderen. Daarom is het ongehoord dat een gewestregering dat blokkeert.'

Volgens Maertens moet het akkoord vrijdag ondertekend worden. 'Premier Charles Michel (MR) moet het vrijdag ondertekenen. Als dat dan leidt tot een institutionele crisis, of wat ruzie, dan moet dat maar gebeuren. Anders maken we ons belachelijk.'

Wat Magnette (PS), die de gesprekken over CETA voor Franstalig België leidt, bezielt om het akkoord niet te ondertekenen, is ook volgens Waalse specialisten niet zo duidelijk. Volgens sommigen speelt zijn achtergrond als politicoloog en specialist in handelsverdragen een rol. Door het verzet zet hij zich ook voor het eerst, ook in het buitenland, op de voorgrond als Waals minister-president ook al ligt de Waalse publieke opinie, zijn kiespubliek, niet echt wakker van het akkoord. 

Investeringstribunalen

Premier Michel moet het CETA-akkoord vrijdag ondertekenen. Zelfs al zorgt dat voor wat boel.
Hans Maertens
Voka-topman

Magnette is naar verluidt bang dat het nieuwe handelsverdrag multinationals te veel armslag geeft om rechtbanken te omzeilen en om de winst boven de culturele diversiteit, de volksgezondheid en het milieu te plaatsen. De belangrijkste doorn in het oog zijn de internationale handelstribunalen waar regeringen en buitenlandse investeerders hun conflicten over de correcte toepassing van het verdrag kunnen uitvechten.

Sommige bedrijven vullen het concept 'nationalisatie' breed in en probeerden zich ook te verzetten tegen tabaksontradende reclame of een verhoging van minimumlonen omdat dat hun winst aantastte. De multinationals in kwestie kregen tot nader order geen gelijk voor die claims, maar hun acties wakkerden het verzet tegen de onafhankelijke investeringstribunalen aan.

De Franstalige partijen in België - op de MR na - willen dat conflicten tussen de Belgische staat en buitenlandse investeerders niet op neutraal terrein worden uitgevochten, maar voor Belgische rechtbanken. De Europese Commissie maakte een andere keuze en moderniseerde de arbitragetribunalen, door ze uit te bouwen tot een volwaardig internationaal hof.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud