'4,5 miljoen extra jobs bedreigd in eurozone'

In Spanje zit een kwart van de bevolking en de helft van de jongeren zonder baan (foto: Reuters)

Bij onveranderd beleid in de eurozone dreigen er de komende vier jaar nog eens 4,5 miljoen jobs te sneuvelen. Dat waarschuwt de Internationale Arbeidsorganisatie in een rapport.

De feiten en cijfers die de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) verzamelde over werkgelegenheid in de eurozone zijn alles behalve bemoedigend.

De IAO vreest dat we op weg zijn naar een langdurige periode met hoge werkloosheidscijfers. Het aantal langdurige werklozen stijgt en een toenemend aantal mensen worden uitgesloten van de arbeidsmarkt.

Bij het begin van dit jaar was 31,5 procent van de beroepsactieve bevolking werkloos of niet-actief, een stijging met 1,5 procentpunt tegenover 2007, voor het uitbreken van de financiële crisis.

In april van dit jaar steeg de jeugdwerkloosheid in de eurozone tot een alarmerend peil van ruim 22 procent. In Italië, Portugal en Slovakije steeg de jeugdwerkloosheid boven 30 procent uit. In Griekenland en Spanje zelfs boven de 50 procent.

Europa kampt nu al met een leger van 17,56 miljoen werklozen, het equivalent van de Nederlandse bevolking.

En daar stopt het niet. 'Als het huidig beleid niet snel van koers verandert, is het mogelijk dat de komende vier jaar nog eens 4,5 miljoen banen verloren gaan.'

Discipline

'Zonder een prompte verandering in het beleid om de crisis aan te pakken en het vertrouwen bij werknemers en werkgevers te herstellen, zal het moelijk worden om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om de groei in de eurozone aan te zwengelen', klinkt het.

De IAO stelt vast dat een strenge begrotingsdiscipline heeft geleid tot lagere overheidsinvesteringen en een terugval in de werkgelegenheidprogramma's, 'maatregelen die de binnenlandse vraag negatief beïnvloeden'.

13 landen in de eurozone hebben een grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt doorgevoerd, wat vaak gepaard gaat met een versoepeling van de ontslagregels. 'In de bestaande macro-economische context, leiden deze maatregelen tot grote herstructureringen zonder dat er nieuwe jobs in de plaats komen, tenminste zolang de onzekerheid aanhoudt'.

De IAO wijst ook op het grote verschil in concurrentiekracht tussen de eurolanden onderling.

De organisatie vreest dat een economisch herstel onmogelijk is zolang het financieel systeem niet wordt hersteld.'De solvabiliteitsprobelemen bij de banken moeten worden aangepakt. Er zijn veel redenen om te pleiten voor een bankenunie met een toezichthouder op het niveau van de eurozone', vervolgt het rapport.

De IAO meent dat banken zich terug volop moeten beginnen toeleggen op hun kernactiviteit, zijnde het financieren van de ondernemingenen en dan vooral de kleine. Die creeëren in de eurozone immers meer dan tweederde van alle werkgelegenheid.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud