Advertentie

‘België doet aan sociale discriminatie migranten'

©Kristof Vadino

Europa waarschuwt België voor de sociaal-economische achterstand van migranten, tot in de tweede en derde generatie. ‘Ons land doet aan sociale discriminatie’, zegt Marianne Thyssen.

De Belgische eurocommissaris voor Sociale Zaken peperde de regionale ministers van Werk en de sociale partners donderdag in hoe ernstig de situatie is: de Commissie zal België midden mei aan de oren trekken, niet alleen wegens de overheidsschuld, maar ook wegens de beperkte toegang van migranten tot de arbeidsmarkt. ‘België is de slechtste leerling van de Europese klas’, waarschuwt Thyssen.

Is het zoveel erger in België dan?
Marianne Thyssen: ‘De sociaal-economische achtergrond bepaalt in België meer dan in andere landen de slaagkansen op school. Er is een probleem met migranten. In sommige interne EU-documenten staat letterlijk: dit wijst op discriminatie. Het gaat niet eens om vluchtelingen, maar om migranten van de tweede of derde generatie die onvoldoende kansen krijgen.’

De integratie is de voorbije decennia niet goed verlopen?
Thyssen: ‘Kijk naar de Turkse verkiezingen. Driekwart van de Turkse Belgen stemde voor een grotere macht voor president Recep Tayyip Erdogan. Onderzoekers zeggen al langer dat de Turken hier niet goed geïntegreerd zijn. Maar de problemen bleven onder de radar: de Turkse Belgen bleven rustig en België had er geen last van.’

Moet Europa niet meer doen om ongelijke kansen of ongelijke inkomens aan te pakken?
Thyssen: ‘We lanceren volgende week een Europese pijler van sociale rechten. We willen samen met de lidstaten, EU-instellingen en sociale partners nadenken over hoe we onze socialemarkteconomie kunnen behouden en aanpassen aan de snel veranderende tijden van globalisering, digitalisering en verouderende bevolking.’

Hoe afdwingbaar wordt die sociale pijler?
Thyssen: ‘Die pijler wordt eerder ons kompas, een referentiekader voor het screenen van het beleid inzake werk en sociale bescherming. Als we alles op zijn beloop laten in de EU, gaat het bergaf. Wij willen meer convergentie. We willen bijvoorbeeld dat iedereen recht heeft op een minimumloon. Niemand mag uit de boot vallen: iedereen heeft recht op sociale zekerheid.’

Wat houdt u tegen om zo’n minimumloon voor te stellen?
Thyssen: ‘Europa heeft geen bevoegdheden over loon. We gaan dus nooit zeggen op welk niveau een minimuminkomen moet worden georganiseerd. Maar we kunnen wel parameters afspreken over wat zo’n minimumloon inhoudt. We moeten ook de vooruitgang op dat vlak in lidstaten kunnen meten. Daarom moeten we samen werk willen maken van zo’n minimumloon.’

Oost-Europa heeft geen traditie van een socialemarkteconomie. Steunt die regio dat plan?
Thyssen: ‘Er zijn ginds en hier wel degelijk landen die sociaal vooruit willen. Vroeger was er grote zekerheid: toen had je sociale bescherming nodig als je ziek werd of met pensioen ging. Nu verander je soms zeven keer van job en statuut. Dan heb je ondersteuning nodig voor herscholing en begeleiding, en diensten die mensen activeren en motiveren om weer aan werk te geraken.’

Detachering is een twistappel geworden in Europa. Het speelt zelfs in de Franse verkiezingen.
Thyssen: ‘Het is een marketinginstrument geworden voor én tegen Europa. Dat is pijnlijk, de verhalen over detachering beginnen een leven te leiden los van de realiteit. Maar ik heb de voorbije maanden veel geluisterd naar en gepraat met stakeholders. Het dossier beweegt en ik heb goede hoop op een akkoord dit jaar nog.’

Waarom niet starten met sociale convergentie in de eurozone?
Thyssen: ‘We willen niemand uitsluiten. Als je enkel iets doet met de eurolanden, maak je de verschillen binnen Europa groter. Maar aan de andere kant is convergentie een noodzaak voor een monetaire unie. Er zijn al meerdere pistes in omloop, zoals het creëren van een financiële buffer voor de eurozone. Of een garantiefonds voor werkloosheid voor als het misloopt in een land. Maar zoiets veronderstelt dat de werkloosheidsvergoedingen meer gelijklopen, in plaats van te variëren tussen drie maanden en onbeperkt. En het veronderstelt dat ook de activering in alle landen goed werkt.’

Wordt het sociale Europa een breekpunt voor de toekomst?
Thyssen: ‘We leggen volgende week ook daarover een paper op tafel: als we enkel kiezen voor de interne markt, wordt Europa sociaal een jungle. Willen we dat, of willen we een meer sociaal Europa? Er komt daarover zelfs een EU-top in november in Göteborg.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud