België wint fors bij nieuwe verdeling Europees herstelgeld

Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) in overleg met Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. ©Photo News

België heeft recht op 5,15 miljard euro subsidies uit het nieuwe Europese herstelfonds, blijkt uit ramingen van de Europese Commissie. Om dat geld te ontvangen, moet België over een maand een herstelplan indienen.

De Europese leiders werden het eind juli eens over een nieuwe begroting van 1.074 miljard euro voor de komende zeven jaar en een herstelpot van 750 miljard euro. Dat herstelgeld zal de Europese Commissie lenen op de financiële markten, om te vermijden dat individuele landen zich verder in de schulden steken.

Het belangrijkste fonds uit de pot is een 'faciliteit voor herstel en weerbaarheid', kortweg het Europees herstelfonds. Op de Europese top van juli werd zwaar slag geleverd over de verdeling van dat herstelgeld. In het oorspronkelijke voorstel nam de Europese Commissie als criteria alleen cijfers over economische groei en werkloosheid tot 2019. Onder meer België en Nederland eisten dat minstens een deel van het geld werd toegekend op basis van de economische klap na corona. Daarom is de toekenning nu opgedeeld in twee fasen: 70 procent in 2021 en 2022 op basis van de precoronacijfers en 30 procent vanaf 2023 met recente cijfers.

Die nieuwe verdeelsleutel komt België goed uit. In het voorstel van de Europese Commissie op 28 mei kreeg België 4,82 miljard euro. Na de Europese top liet premier Sophie Wilmès (MR) weten dat dat cijfer zou stijgen tot een goede 5 miljard euro. De Europese Commissie stelde vorige week haar ramingen over de verdeling bij. Finaal kan België een beroep doen op 5,15 miljard euro aan Europese herstelsubsidies.

327 miljoen
herstelgeld
Vergeleken met het oorspronkelijke voorstel krijgt België er 327 miljoen euro herstelgeld bij.

Vergeleken met het oorspronkelijke voorstel krijgt België er dus 327 miljoen euro bij. Frankrijk wint dankzij de nieuwe verdeling meer dan 5 miljard, Italië en Tsjechië meer dan 2 miljard, en Duitsland een miljard euro. De grootste verliezer is Polen met 3,7 miljard minder.

Om van het herstelgeld te genieten moeten alle lidstaten een herstelplan indienen tegen 15 oktober, en aangeven waarvoor ze het geld gaan gebruiken. Het herstelplan wordt dus gekoppeld aan de Belgische begroting voor volgend jaar. De Europese Commissie heeft verregaande bevoegdheden om lidstaten terug naar de tekentafel te sturen. Ze eist bovendien dat het herstelgeld wordt ingezet op de inherente zwakke punten van een land. Die zwakheden lijst de Commissie jaarlijks op in een rapport, samen met concrete aanbevelingen voor het economisch, sociaal en begrotingsbeleid.

Johan Van Overtveldt (N-VA), de voorzitter van de begrotingscommissie van het Europees Parlement, onderhandelt intussen met de lidstaten over aanpassingen van de budgetdeal van juli.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud