Advertentie

België wordt traagste groeier van eurozone in 2022

'De prioriteit nu is de juiste hervormingen en investeringen op het getouw te zetten met het oog op een inclusief, blijvend en duurzaam Europees herstel', zegt Valdis Dombrovskis, de vice-voorzitter voor Economie van de Europese Commissie. ©EPA

België zal in 2022 de laagste groeicijfers hebben van alle eurolanden. De Europese Commissie maant ons land aan tot voorzichtigheid omwille van de hoge overheidsschuld.

Europa zit nog in coronamodus: de strenge regels voor begroting en schuld staan nog tot eind volgend jaar tussen haakjes. Vandaar dat de Europese Commissie geen grote aanpassingen vraagt aan de ontwerpbegrotingen voor volgend jaar. Die dienden de lidstaten in oktober in. Italië krijgt de raad om de groei van nationale uitgaven te beperken, maar van streefcijfers of wijzigingen aan het budget is geen sprake.

De Belgische begroting voor 2022 krijgt de Europese zegen. Omdat België samen met Frankrijk, Italië, Griekenland en Spanje deel uitmaakt van de 'Club Med' van hogeschuldenlanden volgt wel een waarschuwing: duurzame overheidsfinanciën vereisen een voorzichtig begrotingsbeleid en investeringen die de groei aanzwengelen, vooral in vergroening en digitalisering. België moet daarom maximaal gebruik maken van de 5,9 miljard euro subsidies uit het Europees herstelfonds.

In haar economische herfstprognoses eerder deze maand toonde de Commissie zich al bezorgd over de beperkte vermindering van de overheidsuitgaven in 2021 en de groei van niet-crisisgebonden sociale uitgaven de komende twee jaar. De Commissie dringt er nu op aan dat België regelmatig de steunmaatregelen herevalueert en 'aanpast aan veranderende omstandigheden'.

Uit de recentste cijfers van de Europese Commissie blijkt dat België met 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) de laagste groei boekt van de hele eurozone in 2022. De gemiddelde groei in de eurozone zal in 2022 4,3 procent van het bbp belopen. Het Belgische stabiliteitsplan ging dit voorjaar uit van een groei van 3,5 procent in 2022; de ontwerpbegroting van 3 procent.

Sociaal bilan

Volgende lente wordt een eerste stap teruggezet naar het klassiek economisch toezicht op de lidstaten, met een economische doorlichting en aanbevelingen per lidstaat. De koppeling tussen die aanbevelingen en het gebruik van Europese herstelcenten wordt versterkt.

Anders dan voor de buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland ziet de Commissie geen reden voor een onderzoek naar macro-economische onevenwichten in ons land. Wel wijst ze erop dat de stijgende overheids- en privéschulden in de gaten gehouden moeten worden.

Wat het sociaal beleid betreft is het Belgische bilan gemengd. Voor mensen met een beperking krijgt ons land code rood, een waarschuwing dat er een kloof gaapt naar de tewerkstelling van die groep. Voor armoedebestrijding en de zorg voor kinderen tot drie jaar zit ons land dan weer vooraan in de Europese klas.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud