Economen: Verbod op fusie Siemens en Alstom volkomen terecht

©REUTERS

Meer dan 40 Europese economen hebben een open brief ondertekend waarin de Europese Commissie gesteund wordt in haar besluit om de fusie tussen Siemens en Alstom te verbieden.

De economen geven aan ernstig bezorgd te zijn over de fikse kritiek die geleverd werd uit Duitse en Franse hoek op het besluit van de Europese Commissie om de fusie te verbieden. Met name het feit dat er door de overheden van Duitsland en Frankrijk mogelijk initiatieven zullen worden genomen om het concurrentiebeleid te verslappen schiet bij de economen in het verkeerde keelgat. 

De ondertekenaars geven aan dat het mededingingsbeleid los moet staan van de doelen van de Europese industrie. Het beleid zou gericht moeten zijn op efficiency en de bescherming van het competitieve proces. Vanuit dat oogpunt is het besluit om de fusie tegen te houden volkomen terecht. Zo zou er geen enkele reden zijn om aan te nemen dat de fusie een voordeel zou opleveren op het gebied van efficiency, bijvoorbeeld door schaalvoordelen. De Europese commissie heeft ook in zijn persverklaring aangegeven dat zelfs de twee bedrijven zelf niet hebben aangeven dat er een voordeel op dit gebied te behalen valt.

Een mogelijke fusie zou dus voor de gemeenschap vooral nadelen opleveren. Door de verminderde concurrentiedruk is de kans groot dat spoorwegmaatschappijen meer zullen gaan betalen. Naast een hogere prijs kan er ook een verminderde kwaliteit worden verwacht en zal er vermoedelijk minder innovatie plaatsvinden. De treinreiziger zal hier uiteindelijk ook de dupe van worden.

Niet tegen fusies in het algemeen

De economen geven aan ze niet in het algemeen tegen fusies zijn. Maar er moet een afweging gemaakt worden tussen verminderde concurrentie aan de ene kant en een verbetering van de efficiency aan de andere kant. In dit geval heeft de Europese Commissie het juiste besluit genomen door de fusie te verbieden.

Strenger in plaats van soepeler

Tot slot geven de ondertekenaars aan dat er steeds meer empirisch bewijs is dat in Europa de marktmacht en -concentratie toeneemt. Dit vraagt eerder om een strenger beleid op het gebied van concurrentie dan een soepeler.

De brief is onder andere getekend door de voormalige hoofdeconoom van de Europese mededingingsautoriteit, Massimo Motta.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud