Eindelijk eenvormige Europese patenten

Recente patentoorlogen, zoals over de tablets van Samsung en Apple, zullen in Europa nu in een klap voor 27 landen kunnen geregeld worden.

In de marge van de Eurotop kwamen de regeringsleiders van de lidstaten overeen om één systeem van patenten te gebruiken. Daarmee komt een einde aan een kwestie die al decennia voor problemen zorgt.

Wie op dit moment met een innovatief idee komt, moet eigenlijk langs 25 Europese overheden lopen om zijn idee te beschermen. Dat kan bedrijven op hoge kosten komen te staan. Er is wel een Europees patentenbureau in München dat over al die patentrechten waakt, en ondernemingen kon helpen bij de administratieve rondslomp, maar kon niet optreden tegen schendingen van patenten. Al jaren vragen Europese ondernemers daarom voor een eenvormig systeem. De beleidsmakers konden zich wel vinden in die vraag, maar bij de uitwerking van een oplossing liep het steeds spaak.

Zo moest er een Europees patentrecht worden uitgewerkt. Door de vele tegenstrijdigheden in nationale wetgevingen liet dat lang op zich wachten. Verder wilden de lidstaten ook een rechtsorgaan dat kon oordelen over schendingen van de patentrechten, maar de plaats waar dat hof moest komen was ook onderwerp van discussie. Zowel Duitsland, het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk wilden dat hof op hun grondgebied. Het zal uiteindelijk in Parijs komen, met twee assisterende afdelingen in München en Londen.

Het ontbreken van een Europees patentrecht en -hof was een rem op de innovatie in Europa, zei Michel Barnier, Europees Commissaris voor de Interne Markt. In 2009 werden in de 27 lidstaten van de EU 135.000 patenten aangevraagd, in vergelijking met 459.000 in de VS.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud