Advertentie
Advertentie
Advertentie

EU-akkoord over genderbalans in bestuursraden

Het Europees Parlement en de 27 lidstaten raken het eens over minimumquota voor vrouwen in raden van bestuur.