Advertentie
Advertentie

Europees Parlement schroeft klimaatambities op

Frans Timmermans: 'De uitstootvermindering met 55 procent die wij voorstelden, is realistisch, haalbaar en betaalbaar.' ©EPA

Het Europees Parlement verhoogt de klimaatambitie voor 2030. Voor Europa én voor België wordt het een race tegen de klok.

Een nipte meerderheid in het Europees halfrond wil de uitstoot van broeikasgassen over tien jaar met 60 procent gereduceerd zien. Dat is meer dan de 'minstens 55 procent uitstootvermindering' die de Europese Commissie vorige maand vooropstelde.

Met die hogere ambitie amendeert het Europees Parlement de Europese klimaatwet, die een klimaatneutraal Europa tegen 2050 bindend maakt. Dat betekent dat elke uitstoot gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door bossen aan te planten. Ook het halen van de tussentijdse doelen, te beginnen met 2030, wordt wettelijk afdwingbaar.

Klimaatakkoord Parijs

Met de stemming zet het Europees Parlement extra druk op de lidstaten. Eind dit jaar moet Europa zijn internationale verplichtingen waarmaken en een bijgesteld klimaatdoel bezorgen aan het secretariaat van het klimaatakkoord van Parijs. Europa wil het eerste klimaatneutrale continent worden tegen 2050. Een klimaatwet die dat doel afdwingbaar maakt, toont dat het Europa menens is.

De twee sporen samenhouden, de Europese klimaatwet en de internationale voorbeeldfunctie, is cruciaal. Precies daarom staat klimaat bovenaan op de agenda tijdens de Europese top van december. De Europese leiders het daar eens raken over becijferde ambities. Op de top van eind volgende week wordt al gepraat over de klimaatambitie voor 2030.

Polen was eind vorig jaar het enige land dat niet wilde meedoen aan het streven naar een klimaatneutraal Europa in 2050. En voor 2030 ligt een pak Oost-Europese 'steenkoollanden' dwars. Dat weegt op de ambitie.

Het Europees Parlement is er al meermaals in geslaagd de klimaatambities, bijvoorbeeld voor de uitstootnormen voor auto's, op te schroeven. Maar de ambitieuzere klimaatwet haalde ditmaal slechts een nipte meerderheid van 352 tegen 326 stemmen bij 18 onthoudingen. Vicevoorzitter Frans Timmermans betoogde dinsdag in het parlement dat de min 55 procent die de Commissie voorstelt 'verdomd moeilijk, maar haalbaar is'.

Een uitstootvermindering met 55 procent is verdomd moeilijk, maar haalbaar.
Frans Timmermans
Vicevoorzitter Europese Commissie voor de Green Deal

Bovendien moet Europa andere landen meetrekken en meer internationaal samenwerken, benadrukt Timmermans. 'Daarbij is die uitstootvermindering met 55 procent zeer belangrijk.' China kondigde in de Europese slipstream al aan dat het klimaatneutraal wil zijn in 2060. Zuid-Afrika heeft 2050 als doel, wat 'voor dat land een gigantische inspanning is'.

En België?

De nieuwe Belgische federale regering bekent zich tot een klimaatneutraal Europa in 2050 en steunt de ambitie van een uitstootvermindering met 55 procent tegen 2030. Evident wordt dat evenwel niet. De Vlaamse regering weigerde de voorbije jaren systematisch mee te doen met een ambitieuzer klimaatdoel voor 2030 dan de 40 procent die al werd goedgekeurd.

De stemming in het Europees Parlement legt bloot dat die kloof nog altijd bestaat. De socialisten, de groenen en de Franstalige liberalen steunden de min 60 procent. De N-VA, CD&V, Open VLD en het Vlaams Belang stemden tegen.

De Europese Commissie stelt pas volgende lente een verdeling van de Europese klimaatinspanningen over alle lidstaten voor. Intussen rekenen alle regeringen, ook de Vlaamse, zich al rijk met de 5,15 miljard euro Europees geld uit het herstelfonds voor de financiering van klimaatmaatregelen zoals woningrenovatie, bosaanplant of technologie om de industriële uitstoot op te slaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud