Europese bankenwaakhond geeft banken goed rapport

De voorzitter van European Banking Authority, Andrea Enria ( foto EPA)

De Europese banken voldoen aan de strengere kapitaaleisen die opgelegd zijn door Europa. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de Europese bankentoezichthouder EBA. Een aantal banken in herstructurering werden echter niet in de analyse meegenomen.

Tegen eind juni 2012 moesten de Europese banken hun kernkapitaal versterken van 7 tot 9 procent om beter bestand te zijn tegen kredietschokken en om te vermijden dat ze zouden wankelen onder de schuldencrisis die de overheden teistert.

Uit een onderzoek dat de European Banking Authority eind vorig jaar uitvoerde bij 71 Europese banken, bleek dat zij toen samen 114,7 miljard euro moesten bijeenharken om aan die strengere kapitaaleisen te voldoen.

Onlangs liet de EBA onderzoeken hoever de banken nu staan. Maar voor die recente evaluatie nam ze slechts 27 banken in de evaluatie mee.

Zes Griekse banken werden deze keer buiten beschouwing gelaten. Zij tekenden eind vorig jaar een gezamenlijk tekort op van 30 miljard euro. Hetzelfde geldt voor de Oostenrijkse Volksbank, het Duitse WestLB en de restbank Dexia.

De EBA verantwoordt die uitsluiting door erop te wijzen dat die 3 banken al 'een significante herstructurering' ondergaan. Volgens de Europese bankenautoriteit moest de Belgisch-Franse groep eind vorig jaar 4 miljard euro extra-kapitaal aantrekken.

Tot slot nam de EBA ook het Spaanse Bankia niet in de screening mee. Bankia werd onlangs genationaliseerd en staat nu onder direct toezicht van de Spaanse toezichthouder en de Europese Commissie.

De 27 resterende banken krijgen van de EBA een goed rapport. Samen keken die banken eind vorig jaar aan tegen een tekort van 76 miljard euro. Ondertussen wisten ze zich voor 94,4 miljard euro te herkapitaliseren.

Dat verliep voor 71,6 miljard euro via het reserveren van winsten, het aantrekken van nieuw kapitaal en door het inkrimpen van de balans. Concreet: het verbeteren van de verhouding tussen hun kapitaal en de uitstaande risico's door die laatste af te bouwen.

Sneer

EBA-voorzitter Andrea Enria wijst er trouwens op dat die maatregelen niet hebben geleid tot een beperking van de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven.

Dat is een duidelijke sneer naar ECB-voorzitter Mario Draghi. Die wees eerder op de gevaren verbonden aan te strenge kapitaaleisen voor de banken. Draghi vreesde dat de banken door het inkrimpen van hun balansen met minder kredieten over de brug zouden komen. Als bewaker van de financiĆ«le stabiliteit verleende de  ECB de Europese banken tijdens het eerste semester 1.000 miljard euro goedkope kredieten. 

Het rapport dat de EBA vandaag publiceert betreft slechts een tussentijdse evaluatie. Een definitief rapport volgt in september.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud