Advertentie

Europese Commissie zet door met minimumloon

Europees commissaris van Werk Nicolas Schmit. ©REUTERS

De Europese Commissie zet een wetsvoorstel voor een adequaat minimumloon in alle lidstaten in de steigers, tot ongenoegen van de Europese werkgeversorganisatie.

'Minimumlonen werken, en het is tijd dat werken loont', kondigde Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen vorige maand in haar State of the Union aan. Een minimumloon was een van de krachtlijnen die de Duitse bij haar aantreden al in het vooruitzicht stelde. Woensdag loste Europees commissaris voor Arbeid Nicolas Schmit die belofte in met een wettelijk bindend kader voor zo'n minimumloon.

'10 procent van de werknemers in Europa leeft in armoede. Dat moet veranderen', zegt Schmit. De coronacrisis dreigt de ongelijkheid in Europa nog te versterken. Het wettelijk minimumloon moet dat verhinderen, zegt ook Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor economie. Bovendien helpt het plan de genderkloof te dichten: vooral vrouwen hangen vast aan een minimumloon.

10 procent van de werkenden in Europa leeft in armoede. Dat moet veranderen.
Nicolas Schmit
Europees commissaris van Werk

Het voorstel verplicht alle lidstaten een adequaat wettelijk minimumloon te bepalen. Maar Europa bepaalt niet de hoogte van dat minimumloon, daarvoor zijn de verschillen in welvaart en in sociale systemen te groot. In Bulgarije bedraagt het minimumloon 312 euro per maand, in Luxemburg 2.142 euro.

De Commissie biedt de lidstaten wel criteria als houvast om een adequaat minimumloon te bepalen, zoals de koopkracht, het algemeen loonniveau, de groei van de brutolonen en de arbeidsproductiviteit. Ze eist een regelmatige evaluatie van de minimumlonen in het sociaal overleg.

De Europese werkgeversorganisatie BusinessEurope noemt het voorstel een ramp. Ze wijst erop dat de meeste landen voorstander zijn van een niet-bindend instrument. Vooral de Scandinavische landen lobbyden tegen een wetgevend voorstel van de Commissie. Zij vrezen dat een opgelegd minimumloon hun systeem van sociaal overleg aantast. De Commissie laat die landen daarom toe hun systeem te behouden.

Tegelijk probeert de Commissie met het minimumloon het sociaal overleg in alle lidstaten ingang te doen vinden. Landen met een goed geolied sociaal overlegsysteem zoals België hebben doorgaans hogere minimumlonen en minder loonongelijkheid, zegt Europees Parlementslid Cindy Franssen (CD&V). 'Het werk dat Marianne Thyssen (de vorige Europese commissaris voor Werk, red.) opstartte met haar sociale pijler krijgt nu gestalte.'

Het werk dat de vorige commissaris van Werk Marianne Thyssen opstartte met haar sociale pijler krijgt nu gestalte.
Cindy Franssen
Europees Parlementslid CD&V

In België ligt het aandeel werkenden met een minimumloon lager dan 5 procent. In Roemenië en Bulgarije is dat 20 procent. Een op de vier werknemers met een minimumloon in ons land kan de eindjes niet aan elkaar knopen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud