IMF slaat en zalft Spanje

IMF-topvrouw Christine Lagarde (foto: Bloomberg)

De Spaanse economie zakt door de opeenvolgende besparingsrondes steeds dieper weg. Het advies? Meer besparen. Dat is de ietwat contradictorische samenvatting het van rapport dat Spanje van het IMF krijgt.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceerde vrijdag zijn jaarlijkse evaluatie van Spanje. In het document schetst de instelling met hoofdzetel in Washington zoals verwacht een allesbehalve rooskleurig beeld van de vierde economie van de eurozone.

'Spanje heeft af te rekenen met een dubbeldiprecessie. Daarnaast kampt het land met een torenhoge werkloosheid. Bovendien schiet de overheidsschuld pijlsnel omhoog', steekt het rapport van wal.

Tij

De kans dat het economische tij snel keert, schat het IMF erg klein in. Pas in 2014 ziet het Spanje uit de recessie klimmen. Het aantal werklozen groeit de volgende maanden ook nog aan. 'De werkloosheidsgraad klokt eind dit jaar af op 24,9 procent', luidt de prognose.

Het Spaanse instituut voor de statistiek (Ine) maakte vrijdagochtend nog bekend dat de werkloosheidsgraad eind juni 24,63 procent bedroeg. Zelfs eind 2013 dreigt het werkloosheidspercentage nog op 24,7 procent te noteren, vrees het IMF.

Overheidsschuld

Daarnaast voorspelt de internationale instelling dat de overheidsschuld tot eind 2015 een stijgende trend zal blijven vertonen. Eind dit jaar zou de schuld, mede door de overheidssteun aan de banken, oplopen tot 89,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Eind 2015 zou dat 97,3 procent zijn.

Dramatisch zijn vooral de economische prognoses: als gevolg van de extra sanering van 65 miljard euro zou de economie dit en volgend jaar respectievelijk 1,7 en 1,2 procent krimpen. Enkele weken geleden ging het IMF nog uit van respectievelijk 1,5 en 0,6 procent krimp.

Het IMF wijst er ook op dat Spanje niet alleen kampt met economische problemen. 'De financiële markten zijn het land evenmin gunstig gezind. De langetermijnrente en de spread - het renteverschil met Duitsland - zijn erg hoog. En de banken kunnen voor hun financiering niet bij de markten aankloppen', klinkt het.

Schouderklopjes

Tussen het weinig opbeurende nieuws door geeft het Fonds Spanje ook enkele schouderklopjes. De verschillende maatregelen die de regering van premier Mariano Rajoy sinds haar aantreden op 21 december vorig jaar nam om het tekort op de begroting terug te dringen, krijgen een voldoende.

Het IMF stelt tevreden vast dat Madrid enkele van zijn aanbevelingen uitvoerde. Het gaat onder meer over de verhoging van het algemene btw-tarief van 18 naar 21 procent, de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en de vermindering van de loonlast onder het ambtenarenkorps.

Noodfonds

Ook de oprichting van een noodfonds voor de met schulden overladen regio's krijgt een pluim. Net als het voornemen van de centrale overheid om de 17 autonome regionale besturen strikter in de pas te doen lopen.

De arbeidsmarkthervorming die de conservatieve ploeg in februari in de steigers zette, omschrijft het IMF als een stap in de goede richting. 'De maatregel moet de arbeidsmarkt flexibeler maken', luidt het.

Financiële sector

Ten slotte juicht het IMF de opkuisoperatie in de financiële sector toe. 'De regering verplichtte de banken extra provisies aan te leggen en hun kernkapitaal te versterken', brengt de instelling in herinnering. Ze heeft ook een goed woordje over voor de onafhankelijke doorlichting van de sector die de ploeg-Rajoy beval.

De instelling geeft ook applaus voor de financiële steun die Spanje aan Europa vroeg voor de sanering van de financiële sector.

Vertrouwen

Maar om het vertrouwen van investeerders weer te kunnen winnen en opnieuw jobs en economische groei te creëren, is volgens het IMF meer nodig. En het fonds raadt min of meer dezelfde maatregelen aan 

'Spanje moet de begrotingsconsolidatie aanhouden en op zoek gaan naar extra inkomsten. Het land moet niet alleen de begrotingsdoelstellingen halen maar ze ook kloppen en positief verrassen', klinkt het. Het IMF spoort de autoriteiten in Madrid aan vooral de regionale besturen scherp in het oog te houden.

Concurrentiekracht

De concurrentiekracht van de economie kan omhoog als de regering de energie- en dienstensector nog meer liberaliseert, meent de instelling uit Washington.

En met banken die niet levensvatbaar zijn, mag de overheid geen medelijden hebben. Die moet ze liquideren, luidt het. Ook het toezicht op de banksector moet nog beter.

Europa

Het IMF wijst erop dat Europa Spanje een ferme duw in de rug kan geven. 'Dat kan door zo snel mogelijk werk te maken van een rechtstreekse herkapitalisering van de banken door het permanente noodfonds ESM.'

Ook een gemeenschappelijk Europees toezicht op de banken van de eurozone mag niet te lang meer op zich laten wachten. Ten slotte pleit het IMF voor een versterking van de Europese muntunie in haar geheel.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud