Lagarde gaat soepel beleid ECB voortzetten

Christine Lagarde. ©AFP

Christine Lagarde belooft het stimulusbeleid van Mario Draghi voort te zetten als ECB-voorzitter.

Lagarde legde woensdagochtend haar 'examen' af voor de economisch en monetair comité van het Europees parlement. De Franse ex-minister en huidige voorzitter van het IMF werd begin juli voorgedragen als opvolger van Mario Draghi aan het hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB). Lagarde neemt het stokje van Draghi over op 1 november, maar het Europees parlement heeft wel een zeg in die keuze.

Lagarde heeft geen ervaring als centraal bankier, maar brengt haar acht jaar ervaring als IMF-topvrouw mee. Ze maakte tijdens die periode de eurocrisis van dichtbij mee. Ze steunde ook de niet-conventionele maatregelen die de ECB sinds 2014 nam om de Europese economie zuurstof te bieden.

In de sporen van Draghi

In de hoorzitting maakte ze al snel duidelijk dat ze het soepel beleid van Mario Draghi wil voortzetten. 'De inflatie in de eurozone blijft te laag en dus is een voortzetting aangewezen,' zei ze. Ze gaf wel aan dat de negatieve effecten van het stimulusbeleid in rekening gebracht moeten worden.

De inflatie is nog altijd erg laag. Een soepel monetair beleid blijft dus aangewezen.
Christine Lagarde
Kandidaat ECB-voorzitter

Lagarde wil wel vermijden dat ze nu al betrokken wordt in de interne discussies bij de ECB over het monetair beleid. De ECB is intern steeds zwaarder verdeeld over een nieuw stimuluspakket. De beslissing moet genomen worden op 12 september.

Johan Van Overtveldt, Europees Parlementslid voor de N-VA, schotelde Lagarde enkele kritische bemerkingen over het goedkoopgeldbeleid van de ECB voor: het weegt op verzekeraars en houdt zogenaamde zombiebedrijven, bedrijven die eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn, in stand. Lagarde antwoordde dat een degelijke kosten-batenanalyse nodig is: hoeveel zou er geleend zijn als dat goedkoopgeldbeleid er niet was geweest en zijn bedrijven wel voldoende leningen aangegaan met die stimulus.

Vergroening

Toch legt ze ook eigen accenten. Een vergroening van het monetair beleid is een van haar prioriteiten. 'Natuurlijk is de primaire taak van de ECB prijsstabiliteit,' zei ze. 'Maar we moeten in ons beleid ook aandacht hebben voor de stijgende onevenwichten, de klimaatverandering en we moeten gaan voor een eerlijke en inclusieve groei.' 

De wereld verandert en ook de ECB moet haar instrumenten daaraan aanpassen, vindt Lagarde. Ze wees erop dat de niet-bancaire geldstromen sinds het begin van de crisis toegenomen zijn van 30 procent naar meer dan 50 procent. De fintechsector financiert nu een kwart van de start-ups. Dat zijn evoluties waar we rekening mee moeten houden, beklemtoont ze.

De parlementaire commissie bepaalt vanavond haar standpunt over de voordracht van Lagarde bij de ECB. Het voltallige parlement stemt over twee weken over de kandidatuur. Die stemming is juridisch niet bindend, maar politiek wel bepalend.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud