Neemt ECB beslissing over einde stimulus?

Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank. ©Bloomberg

Beleggers hebben voor vandaag één item felrood omcirkeld in hun agenda: de bestuursvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

'De raad van bestuur moet volgende week oordelen of er voldoende vooruitgang is geboekt om een geleidelijke afbouw van onze obligatieaankopen te rechtvaardigen', zei ECB-hoofdeconoom Peter Praet vorige week.

Met die boodschap signaleerde Praet dat de ECB donderdag al een beslissing kan nemen over haar stimulusprogramma. Tot vorige week geloofden economen dat de ECB pas in juli de knoop zou doorhakken. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat Frankfurt deze week al duidelijkheid verschaft over het vervolg van de obligatieaankopen.

De ECB koopt nog minstens tot en met september voor 30 miljard euro obligaties per maand om de te lage inflatie op te krikken. De hamvraag is wat er daarna gebeurt.

1. Zijn er argumenten om de stimulus stop te zetten?

De economische heropleving heeft de werkloosheidsgraad doen dalen naar 8,5 procent, het laagste peil sinds eind 2008. 'Er zijn toenemende aanwijzingen dat de krapte op de arbeidsmarkt zich vertaalt in een grotere stijging van de lonen', zegt Praet. 'Dat versterkt ons vertrouwen dat de inflatie op middellange termijn stijgt naar de doelstelling.' De ECB streeft naar een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'.

De inflatie steeg in mei al naar 1,9 procent en stemt daarmee overeen met de doelstelling. Maar de ECB merkt op dat de stijging van de inflatie duurzaam moet zijn en niet afhankelijk mag zijn van het soepele monetair beleid.

2. Zijn er redenen om de stimulus voort te zetten?

De economische groei is in het eerste kwartaal sterk gedaald. De indicatoren van april en mei suggereren dat het tweede kwartaal niet beter wordt dan het eerste. Als de groei relatief laag blijft, kan dat de daling van de werkloosheid en de versnelling van de loongroei en de inflatie doen stilvallen.

Bovendien is de stijging van de inflatie naar 1,9 procent vooral te danken aan de hausse van de energieprijzen. De kerninflatie, zonder de instabiele prijzen van voeding en energie, bedraagt amper 1,1 procent. Als de olieprijs stabiliseert, zal de inflatie wellicht vertragen in de richting van de kerninflatie.

Ook de recente ontwikkelingen in Italië kunnen de ECB aanzetten tot voorzichtigheid. De Italiaanse langetermijnrente is de jongste maand fors gestegen, omdat beleggers vrezen dat de nieuwe regering het begrotingstekort sterk zal laten stijgen.

3. Wat zal de ECB beslissen?

Economen verwachten dat ECB-voorzitter Mario Draghi - intussen een geoefend verbaal acrobaat - deze week of over zes weken aankondigt dat de ECB haar obligatieaankopen met drie maanden verlengt tot en met december 2018. Maar de centrale bank zal het aankoopbedrag wellicht verlagen, tot bijvoorbeeld 15 miljard euro per maand.

Wellicht kiest de ECB voor een open einde: een verlenging tot minstens eind december. Dan blijft de deur open voor een verdere verlenging van de stimulus als dat nodig zou blijken. De Duitse en de Nederlandse ECB-bestuurders dringen echter aan op een duidelijke einddatum.

4. Wanneer volgt de eerste renteverhoging?

Draghi zegt dat de ECB de rente pas zal verhogen geruime tijd nadat de obligatieaankopen zijn stopgezet. De rentetermijnmarkt verwacht dat de ECB in juni 2019 een eerste keer de depositorente optrekt. De depositorente bedraagt nu -0,4 procent. Dat wil zeggen dat de banken een strafrente van 0,4 procent moeten betalen als ze te veel cashoverschotten deponeren bij de ECB.

Economen verwachten dat de ECB haar basisrente vanaf het derde kwartaal van 2019 verhoogt. De basisrente bedraagt nu 0 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud