Advertentie

Nergens in EU minder allochtonen aan de slag dan in België

Marianne Thyssen hield deels de pen vast. ©AFP

Europa zal niet strenger toezien op de Belgische begroting. Toch leest het EU-rapport voor ons land opnieuw als een oorveeg, ook voor wat de integratie van niet EU-burgers betreft.

Elk jaar geeft de Europese Commissie de lidstaten een rapport voor hun begroting en economisch beleid.

Het rapport dat de Commissie maandag vrijgaf, kijkt meer dan vroeger naar sociale inspanningen. EU-commissaris voor sociaal beleid Marianne Thyssen hield deels de pen vast.

Wat België betreft, haalt ze uit naar de gebrekkige kansen van migranten op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Nergens in de Europese Unie is het verschil in tewerkstellingsgraad tussen personen die in de EU geboren zijn en personen van buiten de EU groter dan in ons land.

Schulden gedelibereerd

België dreigde op het strafbankje te belanden voor de aanhoudend hoge overheidsschuld. Net als vorig jaar werd ons land 'gedelibereerd', maar het ziet ernaar uit dat ons land ook nog volgend jaar in de gevarenzone blijft hangen.

België ontsnapte in 2013 als eerste EU-land aan een boete omdat het begrotingstekort niet tijdig onder de 3 procent van het bbp zakte. Dit keer dreigde België als eerste land op het schuldenbankje te belanden. De overheidsschuld is de voorbije jaren maar met mondjesmaat gedaald, van 105,9 procent in 2016 naar 105,6 procent in 2017.

Ook de structurele begrotingsinspanningen bleven achter op de afspraken. Voor dit jaar voorziet de Commissie een verbetering met 0,6 procent. In 2016 waren de structurele inspanningen slechts goed voor 0,1 procent van het bbp.

België verkocht begin mei, als gebaar van Europese goodwill, een deel van de aandelen BNP Paribas voor 2 miljard euro. Daarmee daalde de schuldgraad met 0,5 procent. De regering-Michel engageerde zich tevens om dit jaar de nodige inspanningen te doen.

Voorwaarden

De Europese Commissie delibereert België door die inspanningen en beloftes. Ze oordeelt dat België voldoet aan het schuldencriterium. Maar ze verbindt hier precieze voorwaarden aan: Europa vraagt 'bijkomende maatregelen om het totaal aan inspanningen voor 2016 en 2017 op peil te brengen'.

Meer doorgedreven structurele inspanningen voor de begroting en de schuld, dat is meteen de belangrijkste aanbeveling voor België. Een oud zeer daarbij is de gebrekkige samenwerking tussen de regio's en het federale niveau.

De Commissie blijft ook aandringen op een verder doorgedreven taxshift, zoals de voorgaande jaren. Ze hamert opnieuw op een vergroening van de belastingen. Kop van Jut is het systeem van bedrijfswagens en tankkaarten.

België moet dit jaar voor 0,3 procent van het bbp extra structurele hervormingen doen, boven op de al geplande 0,6 procent, zegt de Commissie.

Sociale discriminatie

De Europese aanbevelingen kleuren dit jaar erg sociaal. België wordt aangepakt voor de sociale discriminatie op de arbeidsmarkt en de discriminatie van buitenlanders in het onderwijs. België scoort opvallend slechter in het integreren van migranten, ook als het gaat om nazaten uit de tweede en derde generatie. De activering op de arbeidsmarkt en in het onderwijs is een bevoegdheid van de gewesten en gemeenschappen.

De Belgische arbeidsmarkt is volgens de Commissie zeer gepolariseerd: jongeren, ouderen, laaggeschoolden en vooral migranten komen te weinig aan de bak. De tewerkstellingsgraad van mensen met een migratieafkomst hoort zelfs tot de laagste in heel de EU.

Concreet: in België heeft in de leeftijdsgroep 20-64 jaar slechts 49,1 procent van de mensen die buiten de EU geboren werden een job, tegenover 70,2 procent van de personen die met een Europees paspoort geboren werden.

Het EU-rapport voor België is ook erg hard voor het chronisch tekort aan investeringen in transport en voor de starre reglementering van de dienstensector. Ook de middelen voor onderzoek en ontwikkeling worden niet optimaal besteed, zeker in vergelijking met buurlanden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud