Advertentie

De vier topkandidaten

Jean-Luc Mélenchon ©Bloomberg

Van de elf kandidaten maken slechts vier een serieuze kans om naar de tweede ronde door te stoten. Waar staan ze voor?

JEAN-LUC MÉLENCHON | La France Insoumise

Europees Parlementslid

Jean-Luc Mélenchon ©Bloomberg

Economie

< Verlaging vennootschapsbelasting voor bedrijven die winst opnieuw in Frankrijk investeren

< Verhoging minimumloon met 200 euro tot 1.326 euro

< Invoering maximumloon voor CEO’s

< Lonen boven 33.000 euro per maand tegen 100 procent belasten

< Afschaffing gouden handdruk en aandelenopties

< Invoering transactietaks

< Creatie staatsbanken om bedrijven te financieren

< Privatiseringen terugdraaien

Europa 

< Europees stabiliteitspact opzeggen om een einde te maken aan het besparingsbeleid

< Een einde maken aan de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank en bevoegdheden teruggeven aan Franse centrale bank

< Bij mislukking van bovenstaande hervormingen: uit de eurozone stappen, Franse bijdrage aan Europese begroting stopzetten, weer controles op goederen en kapitaal invoeren aan Franse grenzen en referendum over Frans vertrek uit de EU

 Veiligheid en migratie

< Noodtoestand opheffen

< Extra personeel aanwerven bij rechtbanken

< Alternatieve straffen invoeren om overvolle gevangenissen te ontlasten

< Nieuwe opvangcentra bouwen om migranten in ‘waardige’ omstandigheden te laten leven

< Tegen militarisering Europese buitengrenzen om vluchtelingenstromen beter te controleren

< Oorlogen stoppen om vluchtelingenstromen halt toe te roepen

Emmanuel Macron | En Marche!

Ex-minister van Economie

Emmanuel Macron ©REUTERS

Economie

< Verlaging vennootschapsbelasting van 33 naar 25 procent

< 35-urige werkweek behouden, maar onderhandelbaar op bedrijfsniveau

< 50 miljard euro investeren in diverse overheidsdiensten in vijf jaar

< 60 miljard euro besparen over vijf jaar

< Basisvoorwaarden voor bedrijfsleven vastleggen. Daarbovenop een grotere vrijheid voor bedrijven om te onderhandelen over specifieke arbeidsvoorwaarden

Europa

< Na Duitse verkiezingen lancering van democratische conventies voor EU-landen die dat willen

< Een parlement, een begroting en een minister van Financiën voor de eurozone

< Beperken van contractduur van gedetacheerde werknemers tot 1 jaar

< Beperken van toegang tot Europese markt voor aanbestedingen tot bedrijven die minstens helft van omzet in Europa realiseren

< Europees fonds voor gezamenlijke militaire projecten

Veiligheid en migratie

< 15.000 extra gevangenisplaatsen en 10.000 extra agenten

< Een speciale taskforce die een betere verdeling van de informatie over terrorisme nastreeft

< Strikte toepassing van lekenprincipe in het openbaar leven

< Asielaanvragen binnen zes maanden afhandelen

< Extra premies voor tewerkstelling in achtergestelde zones

< Geleidelijke afbouw van de militaire aanwezigheid op straat

< Geen militaire buitenlandse operaties als geen politieke oplossing mogelijk is

François Fillon | Les républicains

Ex-premier

Economie

François Fillon ©Bloomberg

< Afschaffen 35-urige werkweek, ambtenaren onmiddellijk 39 uur per week laten werken, in bedrijven tot maximaal 48 uur per week

< 500.000 ambtenaren minder in 5 jaar door niet-vervangen van ambtenaren

< Optrekken pensioenleeftijd van 62 naar 65 jaar

< Besparing van 100 miljard euro in vijf jaar

< Verlaging van belastingen met 50 miljard euro

< Verhoging btw en afschaffing speciale vermogensbelasting

Europa

< Tandem Frankrijk-Duitsland op gang trekken

< Heronderhandelen van akkoorden van Schengen, meer grenscontroles

< Geen vrijhandelsakkoord met Canada en Verenigde Staten

< Betwisting regels van Europees Hof voor Rechten van de Mens inzake asiel

< Weigering van Turkse toetreding tot Europa

< Afschaffing van sancties tegen Rusland en overleg met Rusland over een oplossing in Syrië

Veiligheid en migratie

< Bijkomende grenswacht in Europa

< 5.000 extra agenten aanwerven voor terreurbestrijding en het verhogen van het budget met 1 miljard euro

< Verlagen van de meerderjarigheid voor criminele feiten tot 16 jaar

< Geen toegang voor familieleden of vrienden van mensen die betrokken zijn bij jihadistische groeperingen

< Afpakken van Franse nationaliteit van wie in Syrië of Irak vecht

< Jaarlijkse quota voor maximaal aantal vluchtelingen

Marine Le Pen | Front National

Europees Parlementslid

Marine Le Pen ©REUTERS

Economie

< Verlaging van belasting voor gezinnen

< Verlaging vennootschapsbelasting voor alle bedrijven, voor kmo’s lagere belasting van loon

< Verlaging pensioenleeftijd van 62 naar 60 jaar

< Extra belasting voor Franse bedrijfsleiders die buitenlanders in dienst nemen

< Belasting van 3 procent op invoer

< Vertrek uit de eurozone

Europa

< Schengenakkoorden over vrij verkeer van personen in de Europese Unie opzeggen

< Vrijhandelsakkoorden met Canada en Verenigde Staten blokkeren

< Referendum organiseren over vertrek uit euro en Europese Unie. Als Fransen voor verlengd verblijf in EU stemmen, stapt ze op als presidente

Veiligheid en migratie

< 15.000 extra agenten en 40.000 extra gevangenisplaatsen

< Automatisch uitwijzen van veroordeelde buitenlanders

< Defensie-uitgaven verhogen

< Garanderen dat illegale migranten hun verblijf in Frankrijk niet kunnen legaliseren

< Asielaanvragen ingediend via Franse consulaten in buitenland beperken

< Moeilijker maken om Franse nationaliteit te verwerven

< Jaarlijkse quota voor maximaal aantal migranten

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud