Verhofstadt op weg om conferentie over toekomst Europa te leiden

Oud-premier Guy Verhofstadt in het Europees Parlement. ©REUTERS

De drie grote politieke fracties in het Europees Parlement hebben een taakverdeling afgesproken voor de conferentie over de toekomst van Europa. Guy Verhofstadt zal de facto de leiding van dit 'democratiseringsproces' nemen.

Het voltallige Europees Parlement schaarde zich in een resolutie achter het idee van een conferentie over de hervorming van de Europese Unie. Die conferentie begint op 9 mei. Twee jaar lang zullen de EU-lidstaten en het Europees Parlement luisteren en praten met burgers en het middenveld over hoe Europa democratischer kan worden.

Donderdag bereikten de voorzitters van de politieke fracties een akkoord over het grootste twistpunt: wie leidt de conferentie. De Franse president Emmanuel Macron sprak vorig jaar al zijn voorkeur uit voor de Belgische ex-premier Guy Verhofstadt (Open VLD). Maar de twee andere grote partijen, de centrumrechtse EVP en de sociaaldemocratische S&D, wilden daar niet van weten.

Na de brexit, de migratiecrisis en de groeiende uitdagingen voor het buitenlands beleid in onze achtertuin, is het tijd om Europa een frisse adem te geven, zodat de Unie haar lot in eigen handen kan nemen.
Dacian Ciolos
Fractieleider Renew

Het compromis geeft de voorzitter een centrale rol. Hij wordt verantwoordelijk voor het 'bijeenroepen, coƶrdineren en leiden' van de conferentie. Volgens diverse Europese bronnen is er een stilzwijgend akkoord dat Verhofstadt de voorzitter wordt.

Naast de voorzitter komen er twee vicevoorzitters, een van de EVP en een van de S&D. De EVP'er zal zich bezighouden met de democratisering, de S&D'er met de contacten met het middenveld. Het trio neemt de beslissingen collegiaal.

Schriftelijke procedure

De formele voordracht voor de drie functies wordt via een schriftelijke procedure beslecht. Pas dan worden de namen definitief. Het liberale Renew heeft al gezegd dat Verhofstadt zijn man is.

Ook de twee andere EU-instellingen, de Europese Raad en de Commissie, worden nauw betrokken. De idee van een Europese conferentie over de toekomst komt uit de hoed van Macron. 

De eerstvolgende horde is de EU-leiders overtuigen dat het mandaat verder gaat dan dat van een praatbarak.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nam het voorstel bij haar aantreden op als een prioriteit. Ze wilde zo de gemoederen sussen in het halfrond dat ze niet 'verkozen' werd, maar aangeduid door de regeringsleiders.

Grote uitdagingen

Inhoudelijk zal de conferentie het niet alleen hebben over de werking van de instellingen en hoe de stem van de burger op Europees niveau vertaald moet worden. Ook grote uitdagingen als klimaat, migratie, digitalisering en veiligheid komen aan bod. 'Na de brexit, de migratiecrisis en de groeiende uitdagingen voor het buitenlands beleid in onze achtertuin, is het tijd om Europa een frisse adem te geven, zodat de Unie haar lot in eigen handen kan nemen,' beklemtoont Dacian Ciolos, de fractieleider van Renew.

Hij zegt 'voorstander te zijn van ambitieuze democratische en institutionele hervormingen, gedreven van onderuit'. De liberale fractie is bijvoorbeeld een groot voorstander van transnationale lijsten bij de Europese verkiezingen. 

Volgende week stelt de Europese Commissie haar input voor de conferentie voor. De eerstvolgende horde voor de leiders van de conferentie is de EU-leiders overtuigen dat het mandaat verder gaat dan dat van een praatbarak en kan leiden tot institutionele aanpassingen. De meeste EU-chefs hebben geen zin in een verregaande follow-up, laat staan nieuwe wijzigingen aan de Europese verdragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect