ABVV wijst loonmatiging fors af

------ (tijd) - ABVV-topman Xavier Verboven heeft gisteren op de Dag van de Arbeid scherp uitgehaald naar de werkgevers. Hij wees op de contradictie tussen de hoge winsten van ondernemingen en de lonen van bedrijfsleiders enerzijds en hun eis tot loonmatiging anderzijds. 'Hoe kunnen werkgevers loonmatiging eisen en tegelijk toplonen voor bedrijfsleiders betalen die in geen enkele verhouding staan tot hun waarde voor de onderneming', vroeg Verboven.