Agenten blijven langer in zelfde zone

(tijd) - Lokale politieagenten moeten in de toekomst vijf jaar in hun politiezone blijven. Momenteel geldt een termijn van drie jaar voor ze kunnen postuleren voor een job in een andere zone. Dat heeft de federale regering beslist, meldt de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD). De kwestie wordt vandaag voorgelegd aan de politievakbonden.