'Carrièrejagers kom je hier zelden tegen'

----(tijd) - Peter Lauwers werkt sinds twee jaar als manager voor Atlas Copco in Zweden. Voor hem is Zweden een land waar het goed om te leven en te werken is. 'Maar het arbeidssysteem is wel te weinig flexibel. En met één gezinsinkomen kom je hier niet rond.'