Kern-EU blijft dicht voor Oost-Europeanen

(tijd) - Zeven oude EU-lidstaten zetten hun grenzen open voor werknemers uit de nieuwe lidstaten. De kernlanden van de Europese Unie, ook België, houden echter nog volledig of gedeeltelijk de deur dicht voor buitenlandse werkzoekenden. En België is te laat bij de omzetting van basisregels voor het vrij verkeer van alle soorten burgers in Europa.