Zichtrekeningen beschermd tegen inbeslagname

(tijd) - Zichtrekeningen worden weldra beschermd tegen inbeslagname. Dat antwoordde de minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), op een vraag van het CD&V-kamerlid Nahima Lanjri. Mensen met zware schulden kunnen bepaalde goederen en inkomsten beschermen tegen inbeslagname. Door een lacune in de wet geldt dat niet voor geld dat wordt gestort op een zichtrekening. Daardoor leven sommige schuldenaars zonder bankrekening. Onkelinx laat vrijdag op de ministerraad de uitvoeringsbesluiten goedkeuren om dat op te lossen. In die besluiten staan de 'codes' die banken, werkgevers en andere betrokken partijen mogen gebruiken om de beschermde bedragen op zichtrekeningen aan te duiden. Onkelinx belooft een informatiecampagne tegen 1 januari 2007. Dan worden de regels van kracht. LB