IMF knipt in prognose voor 'fragiele' wereldeconomie

IMF-voorzitter Christine Lagarde ©EPA

's Werelds economische waakhond knipt in zijn groeiprognoses en waarschuwt voor een waslijst risico's, niet het minst de opmars van het nationalisme.

van onze verslaggever in Washington

De nieuwste World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) - 's werelds economische waakhond - is alweer geen vrolijke lectuur. Het rapport – dat als basis dient voor de lentevergadering van het IMF deze week in Washington – maakt in zijn ondertitel de frustratie over de gang van zaken duidelijk: ‘Too slow for too long’.

De wereldeconomie blijft maar aanmodderen sinds de financiële crisis. ‘Het herstel is te traag en te fragiel’, liet IMF-topvrouw Christine Lagarde vorige week al optekenen. Fragiel betekent dat de risico’s op een terugval toenemen, leert ook het rapport.

Eerst de voorspellingen van het IMF. De wereldeconomie zou in 2016 3,2 procent moeten groeien. Dat is 0,2 procentpunt minder dan de IMF-voorspelling van januari, maar wel een fractie beter dan de 3,1 procent van 2015. De eurozone moet het dit jaar met 1,5 procent groei stellen (-0,2 procentpunt tegenover januari), België met amper 1,2 procent. Daarmee zou ons land het slechter doen dan vorig jaar, toen er nog 1,4 procent groei was.

Groeilanden

Het IMF verwijst voor zijn lagere verwachtingen naar de groeivertraging van ontwikkelde economieën in de tweede jaarhelft van 2015 en naar de crisis op de financiële markten, wat kan wegen op de vraag.

Ook groeilanden hebben hun problemen: door de dalende nettokapitaalinstroom in die landen – een fenomeen waar het rapport een heel hoofdstuk aan wijdt – staan hun wisselkoersen onder druk. Dat maakt het voor lokale bedrijven met schulden in een buitenlandse munt zoals de dollar duurder om die schuld af te betalen. De aanhoudend lage olieprijzen kunnen de olie-exporterende landen dan weer pijn doen, terwijl de transitie van de Chinese economie naar diensten en consumptie minder vlot kan verlopen dan verwacht, met negatieve effecten voor andere groeilanden.

Toch verwacht het IMF dat het economisch herstel langzaam doorzet in 2017, met dank aan de groeilanden en de ontwikkelingslanden. De wereldeconomie zou dat jaar met 3,5 procent moeten groeien. In ontwikkelde economieën zal de groei ‘bescheiden’ blijven, met 1,6 procent groei voor de eurozone in 2017 en 1,4 procent voor België.

Nationalisme

Het IMF wijst op de tegenwind als gevolg van de vergrijzing, de lage productiviteitsgroei en de blijvende erfenis van de financiële crisis via onder meer hoge overheids- en private schulden. Het gevaar van ‘secular stagnation’ – met een chronisch lagere output, consumptie en investeringen – loert om de hoek.

Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen de groeiende inkomensongelijkheid (met de bijbehorende reactie tegen ‘elites’ en sociale onrust) en de angst voor terreuraanslagen landen ertoe aanzetten een protectionistische en nationalistische koers te varen, waarschuwt het IMF. En dat op een moment dat de wereldhandel al onder druk staat en een globale aanpak meer dan ooit noodzakelijk is.

Om al die risico’s het hoofd te bieden, is dringend actie nodig. Het IMF pleit voor een drietrapsraket: monetair beleid (dat ultrasoepel moet blijven maar niet alles alleen kan doen), begrotingsbeleid via onder meer infrastructuurinvesteringen, en structurele hervormingen van de arbeids- en productmarkten. Voor die hervormingen is de timing volgens het IMF opportuun: ze kunnen de potentiële groei en de tewerkstelling op middellange termijn een boost geven.

Op korte termijn kan de impact wel erg beperkt en zelfs negatief zijn als de economie het al lastig heeft – zeker voor arbeidsmarkthervormingen – zodat ze gecombineerd moeten worden met een stimulerend begrotingsbeleid waar mogelijk. Het IMF denkt onder meer aan het inperken van werkloosheidsvergoedingen. Er is wel meteen een positieve impact voor het verkleinen van de loonwig, het verschil tussen de kostprijs van een werknemer voor de werkgever en het nettoloon.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content