Advertentie

Ngo's gematigd positief over klimaatdeal

Verschillende ngo's voerden zaterdag actie in de buurt van de Eiffeltoren in Parijs. ©AFP

Het ontwerpakkoord dat op de klimaatconferentie in Parijs voorligt, stemt ngo's gematigd positief.

Terwijl delegaties van 195 landen op de klimaattop in Parijs zaterdagavond verzamelen bliezen voor de plenaire vergadering, namen ngo's het ontwerpakkoord dat voorligt al even onder de loep. En ze zien positieve punten in de ontwerptekst.

'Het voorliggende ontwerpakkoord biedt het noodzakelijke institutionele kader voor de overgang naar een koolstofarme samenleving', zegt Johannes Nissen, die de onderhandelingen in Parijs heeft gevolgd voor Bond Beter Leefmilieu (BBL). Nissen is tevreden dat de vijfjaarlijkse herziening van de nationale klimaatdoelen in de tekst is opgenomen. 'Dat zorgt ervoor dat alle landen de vinger aan de pols zullen moeten houden om ons uiteindelijke doel te bereiken.'

De belangrijkste elementen in het akkoord zijn voor hem de beperking van de opwarming tot 1,5 graden, de ambitieuze langetermijndoelstelling en de steun voor de ontwikkelingslanden. 'Zo worden zij internationaal geruggensteund om in hun eigen land de nodige maatregelen te nemen.'

Volgens Nissen gebeurt er wel te weinig voor 2020. 'Het akkoord mikt duidelijk op de lange termijn. Maar er moeten ook sneller dingen gebeuren. Anders zitten we te lang vast in de lage ambities.'

Klimaatrechtvaardigheid

11.11.11, de koepel van de Noord-Zuidbeweging, noemt het ontwerpakkoord een 'stap in de richting van klimaatrechtvaardigheid'. 'Het feit dat álle landen een bindend klimaatakkoord hebben ondertekend, is een signaal dat niet onderschat mag worden', vindt de organisatie.

11.11.11 is blij dat het doel van 1,5 graden opwarming zijn weg naar de tekst heeft gevonden. 'Dit is een erkenning van de wetenschappelijke realiteit dat ontwikkelingslanden letterlijk zouden onderlopen bij een hogere opwarming.'

Toch ziet de organisatie ook minpunten, vooral in de zwakke engagementen van sommige landen. 'Het akkoord geeft geen garantie dat landen hun nationale klimaatplannen zullen bijstellen voor 2020 terwijl die, als ze helemaal zouden uitgevoerd worden, tot een opwarming van meer dan 3 graden zullen leiden. Dat is meer dan het dubbele van de doelstelling.'

11.11.11 betreurt ook dat er geen concreet bedrag voor klimaatfinanciering wordt genoemd. Er wordt enkel verwezen naar een jaarlijkse financiering van 100 miljard dollar als bodem, het precieze bedrag moet later worden vastgelegd. 'Door het gebrek aan een publiek financieringsdoel voor adaptatie aan de klimaatverandering blijft bovendien het risico bestaan dat de grootste noden van de armste landen uit het oog worden verloren.'

Bedrijven

Milieu-organisatie Greenpeace ziet in het ontwerpakkoord een duidelijk signaal aan bedrijven en investeerders. 'Zij weten nu dat ze moeten afstappen van steenkool en gas en de overstap moeten maken naar hernieuwbare energie', zegt campagneverantwoordelijke Joeri Thijs in Parijs. De organisatie noemt de tekst een mijlpaal.

Greenpeace is tevreden dat de uitstoot van alle broeikasgassen tegen het midden van de eeuw in evenwicht moet zijn met de opname, door bijvoorbeeld bossen. 'De nationale regeringen kunnen nu in actie schieten om plannen rond hernieuwbare energie te ontwikkelen', maakt Thijs zich sterk. 'Progressieve landen als België moeten daarin het voortouw nemen.'

Thijs wijst op de niet altijd even ambitieuze plannen die de landen in de aanloop naar de top hebben voorgelegd. 'Dit akkoord is een stap vooruit, maar zonder zwaardere inspanningen van de landen zelf draagt het weinig bij in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het zal snel door de realiteit worden ingehaald. Dankzij ontelbare initiatieven van burgers en bedrijven zal die strijd op het terrein gewonnen worden.'

Lege doos

Climate Express, de campagne die 10.000 Belgen naar Parijs zou sturen, is niet overtuigd. 'Het klimaatakkoord is een lege doos met een mooie strik rond: er is een kloof tussen de mooie woorden en de effectieve engagementen en acties.'

'Er is een ambitie gesteld om de opwarming te beperken tot twee graden en te streven naar anderhalve graad, maar er zijn geen concrete afspraken hoe we dat gaan doen', zegt Nathalie Eggermont van Climate Express. 'Wij hadden gehoopt dat er concrete afspraken gemaakt zouden worden om te gaan voor honderd procent hernieuwbare energie tegen 2050. Nu staat er enkel een langetermijndoelstelling die niet overeenkomt met wat er gaat gebeuren in de realiteit.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud