VN: ‘Beter landbeheer kan 1,3 miljard mensen redden'

Meer dan 1,3 miljard mensen op onze planeet leven op landbouwgrond waarvan de kwaliteit verslechtert. Daardoor lopen ze risico op hongersnoden, watertekort en armoede, zegt het VN-orgaan UNCCD in een nieuw rapport.

De ‘United Nations Convention to Combat Desertification’ (UNCCD) is een internationaal verdrag onder de koepel van de Verenigde Naties (VN) om duurzaam landbeheer te promoten met aandacht voor het milieu.

Volgens de VN-organisatie is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen hulpbronnen in de voorbije dertig jaar verdubbeld, en is een derde van de grond op onze planeet aanzienlijk in kwaliteit achteruitgegaan. Elk jaar gaan nog eens 15 miljard bomen en 24 miljard ton vruchtbare grond verloren, klinkt het. De kostprijs daarvan wordt 'conservatief' geschat op 297 miljard dollar per jaar.

De UNCCD spreekt van een naderend ‘breekpunt’ dat alleen kan worden vermeden indien er volop wordt geïnvesteerd in natuurbehoud en –herstel. Het rapport met de waarschuwingen werd voorgesteld in het Chinese Ordos.

Conflicten

Vice-secretaris Pradeep Monga waarschuwt voor een toenemend risico op conflicten over steeds schaarsere natuurlijke rijkdommen, en voor de impact op de economie. ‘Indien je de degradatie van het land niet stopt, komen we in een vicieuze cirkel terecht waarbij mensen hun huizen, hun velden en hun inkomen verliezen’, zegt hij.

De voorspelde toename van de wereldbevolking zal de druk alleen nog doen toenemen. Algemeen wordt verwacht dat we tegen 2050 met negen miljard mensen zullen zijn, tegen zeven miljard vandaag.

Toch kunnen we de voedselvoorziening voor al die mensen perfect garanderen indien we nu handelen, aldus Monga.

Hij geeft het voorbeeld van China, dat in 2002 een wet afkondigde om verwoestijning tegen te gaan, en dat in binnen-Mongolië honderdduizenden hectare woestijn heeft omgezet in vruchtbare landbouwgrond. Maar ook kleinere ingrepen, zoals het terugdringen van voedselverspilling en slimmere manieren om aan landbouw te doen, kunnen veel verschil maken, klinkt het.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content